Ändra inställningar för Intrångsskydd

3 oktober 2023

ID 82507

Endast tillgängligt i Kaspersky Standard, Kaspersky Plus och Kaspersky Premium.

Ändra inställningar för Intrångsskydd:

 1. Öppna programmets huvudfönster.
 2. Klicka på Knappen Inställningar i den nedre delen av huvudfönstret.

  Detta öppnar fönstret Inställningar.

 3. Gå till avsnittet Säkerhetsinställningar.
 4. Välj komponenten Intrångsskydd.
 5. I fönstret Inställningar för Intrångsskydd, klicka på länken Programhantering för att öppna fönstret Programhantering.
 6. Markera det program du behöver i listan och dubbelklicka på dess namn för att öppna fönstret Programregler.
 7. Konfigurera regler för åtkomst av operativsystemets resurser för ett program:
  1. Under fliken Filer och systemregister, välj önskad resurskategori.
  2. Klicka på ikonen i kolumnen med en åtgärd som är tillgänglig för resursen (Läs, Skriv, Ta bort eller Skapa) för att öppna menyn. I menyn väljer du relevant åtgärd (Ärv, Tillåt, Fråga användare eller Neka).
 8. För att konfigurera ett programs rättigheter att vidta olika åtgärder i operativsystemet:
  1. Under fliken Rättigheter, välj den önskade kategorin av rättigheter.
  2. I kolumnen Åtgärd klickar du på ikonen för att öppna menyn och väljer relevant åtgärd (Ärv, Tillåt, Fråga användare eller Neka).
 9. För att konfigurera ett programs rättigheter att vidta olika åtgärder på nätverket:
  1. På fliken Nätverksregler klickar du på knappen Lägg till.

   Detta öppnar fönstret Nätverksregel.

  2. I fönstret som öppnas, ange önskade regelinställningar och klicka på knappen Spara.
  3. Tilldela en prioritet till den nya regeln. Så gör du genom att markera regeln och flytta den uppåt eller nedåt i listan.
 10. För att undanta vissa programåtgärder från genomsökningen markerar du kryssrutorna för åtgärder som inte ska kontrolleras under fliken Undantag.
 11. Klicka på knappen Spara.

  Alla undantag som skapats i reglerna för Intrångsskydd är tillgängliga i fönstret med inställningar för Kaspersky-programmet, under Undantag ocvh åtgärder om objektdetektering.

Intrångsskydd övervakar och begränsar programmets åtgärder i enlighet med gjorda inställningar.

Tyckte du att den här artikeln var till hjälp?
Hur kan vi förbättras?
Tack för din återkoppling! Du hjälper oss förbättras.
Tack för din återkoppling! Du hjälper oss förbättras.