Hur man tillåter eller blockerar åtkomst till mikrofonen för ett enskilt program

3 oktober 2023

ID 94351

För att tillåta eller blockera åtkomst till mikrofonen för ett program:

  1. Öppna programmets huvudfönster.
  2. Gå till avsnittet Säkerhet.
  3. Välj komponenten Intrångsskydd.
  4. Klicka på länken Programhantering så att fönstret Programhantering öppnas.
  5. I listan väljer du det program som du vill ge åtkomst till mikrofonen för och dubbelklickar för att öppna fönstret Programregler.
  6. I fönstret Programregler, öppna fliken Rättigheter.
  7. I listan med rättighetskategorier, väljer du OperativsystemändringMisstänkta ändringar i operativsystemetÅtkomst till ljudinspelningsenheter.
  8. I kolumnen Åtgärd, välj Tillåt or Neka.
  9. För att få meddelanden om förekomster av program som ges åtkomst eller nekas åtkomst till ljudströmmen går du till kolumnen Åtgärd, klickar på ikonen och väljer Logga händelser.
  10. Klicka på Spara.

Om du väljer Blockera åtkomst för alla program, blockeras programåtkomst till mikrofonen oavsett tillförlitlighetsgrupp och manuellt konfigurerade behörigheter.

Tyckte du att den här artikeln var till hjälp?
Hur kan vi förbättras?
Tack för din återkoppling! Du hjälper oss förbättras.
Tack för din återkoppling! Du hjälper oss förbättras.