Databeskyttelseserklæring for teknisk support via chat, e-mail og telefon

OPLYSNINGER OM DATAANSVARLIG

AO Kaspersky Lab med adresse på 39A/3 Leningradskoe Shosse, Moskva 125212, Den Russiske Føderation (“Kaspersky”, “Kaspersky Lab”, “KL” eller “vi”).

Hvis du har nogen spørgsmål vedrørende Kaspersky Labs fortrolighedspraksisser eller ønsker, at vi skal opdatere oplysninger eller præferencer, som du har givet os, bedes du kontakte os direkte eller kontakte Kasperskys EU-repræsentant via e-mail eller telefon: Kaspersky Labs GmbH, Ingolstadt, Tyskland, info@kaspersky.de, +49 (0) 841 98 18 90.

Den databeskyttelsesansvarlige kan kontaktes pr. brev eller e-mail på: Kaspersky Labs GmbH, Ingolstadt, Despag-Strasse 3, 85055, Tyskland, dpo@kaspersky.com.

HVAD ER DINE PERSONDATA

Persondata er data om et levende individ som kan identificeres med disse data. Identifikation kan være baseret kun på denne information eller sammen med andre informationer som den dataansvarlige er i besiddelse af eller har sandsynlighed for at komme i besiddelse af. Behandling af persondata er underlagt Den generelle forordning om databeskyttelse 2016/679 ("persondataforordningen").

HVORFOR VI BEHANDLER VI PERSONDATA

Vi anvender dine persondata til følgende formål:

 • Levere supportservice til dig.
 • Forbedre vores servicekvalitet og/eller for bedre at forstå anmodninger gennem sammenligning med tidligere chats.

KATEGORIER AF PERSONDATA

Vi behandler følgende kateorier af data:

 • Navn
 • E-mailadresse
 • Statisk IP-adresse
 • Klokkeslæt og dato for kundeservicekontakt via opkald, chat, e-mail, sag
 • Indhold i opkald, chat, e-mail, sag
 • Dit telefonnummer (kun i tilfælde af support pr. telefon)
 • Optagelser af kundeopkald
 • Optagelser af kunders fjernsessioner
 • Uploadede filer
 • Navne på enheder, der er knyttet til My Kaspersky
 • Aktiveringskode, licensnummer for Kaspersky-produkter
 • Bankkontonummer, hvis det er nødvendigt at refundere et køb via bankoverførsel
 • Fakturereringsadresse
 • Dit kreditkorts første 6 og sidste 4 cifre
 • Ordrerelaterede oplysninger fra Kasperskys e-butikker
 • Land og geolokation
 • Brugernavne på sociale medier som Facebook/Google Play Store/Apple App Store/Huawei store (i tilfælde af anmodninger via disse sociale platforme)

Vi henter dine persondata direkte fra dig.

HVAD ER VORES RETLIGE GRUNDLAG FOR BEHANDLING AF DINE PERSONDATA

Vores retlige grundlag for behandling af dine persondata:

 • Behandlingen er nødvendig for at kunne gennemføre en kontrakt mellem Kaspersky og den registrerede (artikel 6 (1) (b) GDPR).
 • Behandlingen er nødvendig for udførelsen af supporttjenester (legitime interesser, art. 6 (1) (f) GDPR).

DELING AF DINE PERSONDATA

Vi kan dele dine persondata:

 • Indenfor virksomheder i koncernen Kaspersky Lab med indskærpede rettigheder i henhold til adgangspolitik.
 • Med eksterne leverandører af supporttjenester.

Dine persondata bliver behandlet strengt fortroligt og kun delt med vores leverandører af IT- og systemadministrationsydelser.

I sådanne tilfælde skal disse virksomheder overholde vores krav til beskyttelse af personlige oplysninger og vores sikkerhedskrav, og de må ikke bruge de persondata som de modtager fra os til nogen andre formål.

OVERFØRSEL AF DATA TIL UDLANDET

De persondata som brugerne har givet til Kaspersky Lab kan behandles i følgende lande, som omfatter lande udenfor Den Europæiske Union (EU) eller Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) som Europa-Kommissionen ikke mener har et passende niveau af databeskyttelse: EØS: Tyskland, Holland, Frankrig, Grækenland; udenfor EØS: Schweiz, Brasilien, Rusland, USA.

Kaspersky Lab har truffet passende sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine persondata i overensstemmelse med den bedste praksis for sikkerhed og persondatabeskyttelse (flere oplysninger kan findes på https://www.kaspersky.com/global-privacy-policy), herunder anvendelse af Europa-Kommissionens standardkontraktvilkår for overførsel af persondata mellem selskaber i samme koncern (du kan finde disse standardkontraktvilkår på følgende link), som kræver at alle selskaber i koncernen beskytter persondata som behandles fra EØS efter en standard som tilsvarer den som er påkrævet i henhold til databeskyttelseslovgivningen i EU.

Hvis du deler dine persondata med en tredjepartstjenesteudbyder uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde og Schweiz (beskrevet i detaljer i afsnittet "Deling af dine oplysninger"), forpligter vi tredjepartstjenesteudbyderen kontraktligt til at implementere passende sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine oplysninger.

HVOR LÆNGE GEMMER VI DINE PERSONDATA?

Vi opbevarer kun dine persondata så længe, som det med rimelighed er nødvendigt for at opnå de formål, som de behandles med.

AUTOMATISK BESLUTNINGSTAGEN

Vores tekniske supports data bruger ikke automatisk beslutningstagning.

DINE RETTIGHEDER OG DINE PERSONDATA

Vi informerer dig om, at du har visse rettigheder i forbindelse med de persondata som vi registrerer om dig:

 • Registerindsigt. Du har ret til at få tydelig, gennemskuelig og letforståelig information om hvordan vi bruger dine persondata, og hvilke rettigheder du har.
 • Indsigtsret. Du har ret til at anmode om oplysninger om hvordan vi anvender dine persondata. Desuden kan du rekvirere en kopi af de persondata vi behandler om dig, og kontrollere at vi behandler dem i henhold til loven.
 • Ret til berigtigelse. Du kan anmode om rettelser af de persondata vi behandler om dig.
 • Ret til sletning (ret til at blive glemt). Giver dig mulighed for at bede os om at slette eller fjerne persondata, hvis der ikke er nogen god grund til, at vi skal behandle dem, såsom lovmæssigt stadfæstede opbevaringsoperioder.
 • Ret til begrænsning af behandling. Giver dig mulighed for at bede os om at indstille behandlingen af persondata om dig, f.eks. hvis du ønsker at vi skal kontrollere deres nøjagtighed eller årsagen til behandlingen.
 • Ret til dataportabilitet. For så vidt behandlingen af dine persondata er baseret på dit samtykke eller på en kontrakt (artikel 6 (1) (a) og (b) GDPR), kan du anmode om at modtage de persondata, som du har stillet til rådighed for os, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og om at få persondataene overført til en anden databehandler.
 • Indsigelsesret. Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse, baseret på grunde med relation til din særlige situation, mod behandling af persondata vedrørende dig, som er baseret på artikel 6 (1) (f) i GDPR (databehandling med henblik på de legitime interesser). Hvis du gør indsigelse, behandler vi ikke længere dine persondata, medmindre vi kan påvise tvingende legitime grunde til behandlingen, der tilsidesætter dine interesser, rettigheder og friheder eller for etablering, udøvelse eller forsvar af juridiske krav.
 • Ret til at trække samtykke til databeskyttelse tilbage. Hvis du har givet os samtykke til at behandle dine persondata, kan du tilbagekalde samtykket til enhver tid med fremadvirkende kraft. Dette påvirker ikke lovligheden af behandling af dine persondata før samtykket blev tilbagekaldt.
 • Ret til at klage. Du har ret til at kontakte datatilsynsmyndighederne i dit land for at indgive en klage over vores databeskyttelse og praksis for beskyttelse af personlige oplysninger.

SÅDAN KAN DU GØRE BRUG AF DINE RETTIGHEDER

Hvis du ønsker at gøre disse rettigheder gældende, kan du til enhver tid kontakte os direkte eller kontakte vores repræsentant i EU: Kaspersky Labs GmbH, Ingolstadt, Tyskland, info@kaspersky.de, +49 (0) 841 98 18 90.

Principielt skal du ikke betale gebyr for at få adgang til dine persondata (eller for at håndhæve de andre rettigheder).

Det kan være nødvendigt for os at anmode om specifikke oplysninger fra dig, for at vi kan bekræfte din identitet og sikre din ret til at tilgå dine persondata (eller i forbindelse med håndhævelser af dine andre rettigheder). Dette er en sikkerhedsforanstaltning, som skal sikre, at persondata ikke offentliggøres til personer, som ikke har ret til at modtage dem. Vi kontakter dig muligvis også for at få yderligere oplysninger i forbindelse med din anmodning for at fremskynde vores svar.

Vi forsøger at besvare alle legitime anmodninger inden for en måned. Det kan dog fra tid til anden tage over en måned, hvis din anmodning er særligt kompleks, eller hvis du har foretaget en række anmodninger. I sådanne tilfælde holder vi dig opdateret.

KLAGER

Hvis du vil indgive en klage angående denne persondataerklæring eller vores praksis i forbindelse med dine persondata, bedes du kontakte os.

Hvis du mener, at behandlingen af dine persondata krænker gældende databeskyttelseslovgivning, har du ret til når som helst at indgive en klage til den kompetente tilsynsmyndighed. Den kompetente tilsynsmyndighed for din klage afhænger af, hvilket land du er bosiddende i.