Declarația privind confidențialitatea datelor pentru suport tehnic prin chat, e‑mail și telefon

INFORMAȚII DESPRE OPERATORUL DE DATE

AO Kaspersky Lab, cu sediul la adresa: 39A/3 Leningradskoe Shosse, Moscova 125212, Federația Rusă („Kaspersky”, „Kaspersky Lab”, „KL” sau „noi”).

Dacă aveți întrebări despre practicile privind confidențialitatea ale Kaspersky Lab sau dacă doriți să actualizăm informațiile sau preferințele pe care ni le-ați furnizat, contactați-ne direct sau contactați reprezentantul Kaspersky în UE prin e-mail sau telefonic: Kaspersky Labs GmbH, Ingolstadt, Germania, info@kaspersky.de, +49 (0) 841 98 18 90.

Responsabilul cu protecția datelor poate fi contactat prin poștă sau e-mail la: Kaspersky Labs GmbH, Ingolstadt, Despag-Strasse 3, 85055, Germania, dpo@kaspersky.com.

CE SUNT DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL

Datele cu caracter personal se referă la o persoană în viață care poate fi identificată din aceste date. Identificarea se poate face numai prin intermediul informațiilor sau împreună cu orice alte informații aflate în posesia operatorului de date sau care sunt susceptibile de a intra într-o astfel de posesie. Prelucrarea datelor cu caracter personal este reglementată de Regulamentul General privind Protecția Datelor 2016/679 („RGPD”).

DE CE PROCESĂM DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL

Folosim datele dvs. cu caracter personal în următoarele scopuri:

 • pentru a vă furniza servicii de suport;
 • pentru a îmbunătăți calitatea serviciilor noastre și/sau pentru a înțelege mai bine solicitările prin comparație cu chaturile anterioare.

CATEGORIILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL

Procesăm următoarele categorii de date:

 • Numele
 • Adresa de e-mail
 • Adresa IP statică
 • Ora și data contactării serviciului pentru clienți prin apel telefonic, chat, e-mail, tichet
 • Conținutul conversațiilor prin telefon, chat, e-mail, tichet
 • Numărul dvs. de telefon (numai în cazul suportului prin telefon)
 • Înregistrările apelurilor clientului
 • Înregistrări ale sesiunilor la distanță ale clientului
 • Fișierele încărcate
 • Numele dispozitivelor adăugate în portalul My Kaspersky
 • Codul de activare și numărul licenței produselor Kaspersky
 • Numărul contului bancar, dacă este necesară rambursarea unei achiziții prin transfer bancar
 • Adresa de facturare
 • Primele 6 și ultimele 4 cifre ale cardului dvs. de credit
 • Informații referitoare la comenzile plasate în magazine electronice Kaspersky
 • Țara și locația geografică
 • Numele de utilizator în rețelele de socializare pe Facebook/Google Play Store/Apple App Store/Huawei store (în cazul solicitărilor prin intermediul acestor platforme de socializare)

Obținem datele dvs. cu caracter personal direct de la dvs.

CARE ESTE BAZA NOASTRĂ LEGALĂ PENTRU PRELUCRAREA DATELOR DVS. CU CARACTER PERSONAL

Baza noastră legală pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal:

 • prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract între Kaspersky și persoana vizată (art. 6 (1) (b) RGPD),
 • prelucrarea este necesară pentru prestarea serviciilor de suport (Interese legitime, art. 6 (1) (f) RGPD).

PARTAJAREA DATELOR DVS. CU CARACTER PERSONAL

Putem divulga datele dvs. cu caracter personal:

 • în cadrul Grupului de companii Kaspersky Lab, cu drepturi stricte privind politica de acces;
 • furnizorilor externi de servicii de suport.

Datele dvs. cu caracter personal vor fi tratate ca strict confidențiale și vor fi partajate numai cu Furnizorii de servicii care ne furnizează servicii IT și de administrare a sistemului.

În astfel de cazuri, aceste companii trebuie să respecte cerințele noastre privind confidențialitatea și securitatea datelor și nu li se permite să utilizeze datele cu caracter personal pe care le primesc de la noi în niciun alt scop.

TRANSFERAREA DATELOR ÎN STRĂINĂTATE

Datele cu caracter personal furnizate de utilizatori către Kaspersky Lab pot fi prelucrate în următoarele țări, inclusiv în țări din afara Uniunii Europene (UE) sau a Spațiului Economic European (SEE) care nu au fost considerate a avea un nivel adecvat de protecție a datelor de către Comisia Europeană: SEE: Germania, Țările de Jos, Franța, Grecia; non-SEE: Elveția, Brazilia, Rusia, SUA.

Kaspersky Lab a luat măsuri de securitate adecvate pentru a vă proteja datele cu caracter personal în conformitate cu cele mai bune practici de securitate și confidențialitate (mai multe informații la https://www.kaspersky.com/global-privacy-policy), incluzând utilizarea Clauzelor contractuale standard ale Comisiei Europene pentru transferuri de informații cu caracter personal între companiile sale din grup. (Puteți găsi aceste clauze contractuale standard la următorul link), care impun tuturor companiilor din grup să protejeze informațiile cu caracter personal prelucrate din SEE la un standard echivalent cu cel cerut de legislația UE privind protecția datelor.

În cazul în care partajăm datele dvs. cu caracter personal cu un furnizor de servicii terț din afara Spațiului Economic European și Elveției (așa cum este detaliat în secțiunea intitulată „Partajarea informațiilor dvs.”), obligăm contractual furnizorul de servicii terț să implementeze măsuri adecvate pentru a vă proteja informațiile.

CÂT TIMP PĂSTRĂM DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL

Nu păstrăm datele dvs. cu caracter personal mai mult decât este necesar în mod rezonabil pentru a atinge scopurile pentru care sunt prelucrate.

LUAREA AUTOMATĂ A DECIZIILOR

Echipa noastră de suport tehnic nu utilizează procese de luare automată a deciziilor.

DREPTURILE DVS. ȘI DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL

Vă informăm că aveți anumite drepturi cu privire la datele cu caracter personal pe care le păstrăm despre dvs.:

 • Dreptul de a fi informat. Aveți dreptul să vi se furnizeze informații clare, transparente și ușor de înțeles despre modul în care utilizăm datele dvs. cu caracter personal și drepturile dvs.
 • Dreptul de acces. Aveți dreptul să solicitați informații despre modul în care utilizăm datele dvs. cu caracter personal. În plus, puteți solicita să primiți o copie a datelor cu caracter personal pe care le prelucrăm despre dvs. și să verificați dacă le prelucrăm în mod legal.
 • Dreptul de rectificare. Puteți solicita corectarea datelor cu caracter personal pe care le prelucrăm despre dvs.
 • Dreptul de ștergere (dreptul de a fi uitat). Acest lucru vă permite să ne cereți să ștergem sau să eliminăm datele cu caracter personal atunci când nu există niciun motiv întemeiat, cum ar fi perioadele legale de păstrare, pentru ca noi să le prelucrăm în continuare.
 • Dreptul de restricționare a prelucrării. Acest lucru vă permite să ne cereți să suspendăm prelucrarea datelor cu caracter personal despre dvs., de exemplu, dacă doriți să stabilim acuratețea acestora sau motivul prelucrării acestora.
 • Dreptul la portabilitatea datelor. În măsura în care prelucrarea datelor dvs. cu caracter personale se bazează pe consimțământul dvs. sau pe un contract (articolul 6 alineatul (1) literele (a) și (b) din RGPD), puteți solicita să primiți datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat într-un format structurat, utilizat în mod curent și prelucrabil în format electronic, și ca datele cu caracter personal să fie transmise altui operator.
 • Dreptul de a vă opune. Aveți dreptul de a vă opune, din motive legate de situația dvs. particulară, în orice moment, prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc, în baza articolului 6 alineatul (1) litera (f) din RGPD (prelucrarea datelor în scopul intereselor legitime). Dacă vă opuneți, nu vom mai prelucra datele dvs. cu caracter personal decât dacă putem demonstra motive întemeiate și legitime pentru prelucrare, care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dvs. sau pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale.
 • Dreptul de a vă retrage consimțământul privind protecția datelor. Dacă ne-ați dat consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, vă puteți retrage consimțământul în orice moment, cu efect pentru viitor. Acest lucru nu afectează legalitatea prelucrării datelor dvs. cu caracter personal înainte de retragerea consimțământului.
 • Dreptul de a face o plângere. Aveți dreptul să contactați autoritatea pentru protecția datelor din țara dvs. pentru a face o plângere împotriva practicilor noastre privind protecția și confidențialitatea datelor.

CUM VĂ EXERCITAȚI DREPTURILE

Dacă doriți să vă exercitați aceste drepturi, puteți, în orice moment, să ne contactați direct sau să contactați reprezentantul nostru în UE: Kaspersky Labs GmbH, Ingolstadt, Germania, info@kaspersky.de, +49 (0) 841 98 18 90.

În principiu, nu va trebui să plătiți o taxă pentru a accesa datele dvs. cu caracter personal (sau pentru a vă exercita oricare dintre celelalte drepturi).

Este posibil să fie necesar să vă solicităm informații specifice pentru a ne ajuta să vă confirmăm identitatea și să vă asigurăm dreptul de a accesa datele dvs. cu caracter personal (sau de a vă exercita oricare dintre celelalte drepturi). Aceasta este o măsură de securitate pentru a ne asigura că datele cu caracter personal nu sunt dezvăluite niciunei persoane care nu are dreptul să le primească. De asemenea, vă putem contacta pentru a vă solicita informații suplimentare cu privire la solicitarea dvs., pentru a vă putea răspunde mai repede.

Încercăm să răspundem tuturor solicitărilor legitime în termen de o lună. Ocazional, poate dura mai mult de o lună dacă solicitarea dvs. este deosebit de complexă sau dacă ați făcut mai multe solicitări. În acest caz, vă vom notifica și vă vom ține la curent.

PLÂNGERILE

Dacă doriți să faceți o plângere cu privire la această Declarație privind confidențialitatea sau la practicile noastre în legătură cu datele dvs. cu caracter personal, contactați-ne.

În cazul în care considerați că prelucrarea datelor cu caracter personal care vă privesc încalcă legea aplicabilă privind protecția datelor, aveți dreptul să depuneți în orice moment o plângere la autoritatea de supraveghere competentă. Care este autoritatea de supraveghere competentă pentru soluționarea plângerii dvs. poate depinde de țara în care locuiți.