Khôi phục phiên bản không giới hạn của Kaspersky VPN

24 Tháng Tám, 2023

ID 184156

Nếu trước đó bạn đã mua một gói đăng ký phiên bản không giới hạn của Kaspersky VPN, bạn có thể khôi phục nó. Gói đăng ký của bạn được liên kết với tài khoản My Kaspersky của bạn.

Khi bạn cài đặt ứng dụng Kaspersky trên một thiết bị mới hoặc xóa ứng dụng khỏi thiết bị và cài đặt lại, hãy kết nối thiết bị với My Kaspersky để khôi phục gói đăng ký của bạn.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.