Giới thiệu về tính năng xác minh hai bước

24 Tháng Tám, 2023

ID 179815

Tính năng xác minh hai bước có thể không khả dụng tại khu vực của bạn. Để biết thêm chi tiết, hãy tham khảo Trợ giúp My Kaspersky.

Tính năng xác minh hai bước ngăn những kẻ xấu đăng nhập vào tà̀i khoản My Kaspersky của bạn cho dù chúng biết được mật khẩu của bạn. Để xác minh danh tính của bạn, bạn sẽ nhận được một mã bảo mật duy nhất theo một trong các cách sau:

  • Qua tin nhắn SMS. Chúng tôi sử dụng số điện thoại được bạn lưu trên My Kaspersky. Điều này có nghĩa là phải cần cả mật khẩu và điện thoại để đăng nhập vào tài khoản của bạn.
  • Qua một ứng dụng xác thực. Trước tiên, bạn cần thiết lập tính năng xác minh hai bước qua số điện thoại di động của mình để sử dụng tính năng của ứng dụng xác thực.

Bạn có thể bật xác minh hai bước trên My Kaspersky. Nếu bạn thay đổi số điện thoại, bạn có thể cập nhật số mới trên My Kaspersky. Nếu bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình trên một thiết bị, bạn sẽ không nhận được sự thay đổi nào. Để biết hướng dẫn chi tiết, hãy tham khảo Trợ giúp My Kaspersky.

Mã bảo mật chỉ có hiệu lực trong một thời gian ngắn. Nếu mã đó hết hạn, hãy yêu cầu mã bảo mật khác.

Nếu bạn chưa nhận được tin nhắn SMS chứa mã bảo mật

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.