Kako da promenite postavke Sprečavanja upada

3. oktobar 2023.

ID 82507

Dostupno samo u paketima Kaspersky Standard, Kaspersky Plus i Kaspersky Premium.

Da biste promenili postavke Sprečavanja upada:

 1. Otvorite glavni prozor aplikacije.
 2. Kliknite na Dugme Postavke u donjem delu glavnog prozora.

  Ovim se otvara prozor Postavke.

 3. Izaberite odeljak Postavke bezbednosti.
 4. Izaberite komponentu Sprečavanje upada.
 5. U prozoru Postavke Sprečavanja upada kliknite na vezu Upravljaj aplikacijama kako biste otvorili prozor Upravljaj aplikacijama.
 6. Izaberite aplikaciju iz liste koju želite i dva puta kliknite na njeno ime kako biste otvorili prozor Pravila aplikacije.
 7. Da biste konfigurisali pravila za pristup aplikacije resursima operativnog sistema:
  1. Na kartici Datoteke i registratori sistema izaberite odgovarajuću kategoriju resursa.
  2. Kliknite na ikonu u koloni sa dostupnim akcijama za resurs (Čitanje, Pisanje, Brisanje, ili Pravljenje) da biste otvorili meni. U meniju izaberite odgovarajuću stavku (Nasledi, Dozvoli, Pitaj korisnika ili Zabrani).
 8. Da biste konfigurisali prava aplikacije da obavlja različite akcije u operativnom sistemu:
  1. Na kartici Prava izaberite odgovarajuću kategoriju prava.
  2. U koloni Akcija kliknite na ikonu da otvorite meni i izaberite odgovarajuću stavku (Nasledi, Dozvoli, Pitaj korisnika ili Zabrani).
 9. Da biste konfigurisali prava aplikacije da obavlja različite akcije na mreži:
  1. Na kartici Pravila mreže kliknite na dugme Dodaj.

   Ovim se otvara prozor Pravilo mreže.

  2. U prozoru koji se otvori, odredite potrebne postavke pravila i kliknite na Sačuvaj.
  3. Dodelite prioritet novom pravilu. Da biste to učinili, izaberite pravilo i premeštajte ga gore ili dole u listi.
 10. Da biste izuzeli određene akcije aplikacija iz analiziranja, na kartici Izuzeci obeležite polja za akcije za koje ne želite da se kontrolišu.
 11. Kliknite na dugme Sačuvaj.

  Svi izuzeci napravljeni u pravilima za Sprečavanje upada dostupni su u prozoru sa postavkama Kaspersky aplikacije u odeljku Izuzeci i akcije nad otkrivenim objektima.

Sprečavanje upada nadgleda i ograničava akcije aplikacije u skladu sa navedenim postavkama.

Da li vam je članak bio od koristi?
Šta bismo mogli da uradimo bolje?
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.