Các yêu cầu phần cứng và phần mềm

5 Tháng Tư, 2023

ID 143012_1

Kaspersky VPN có các yêu cầu đối với phần cứng và phần mềm sau:

  • 1 GB bộ nhớ (RAM)
  • 320 MB dung lượng đĩa trống
  • Hệ điều hành macOS 11-13
  • Kết nối Internet
  • Loại bộ xử lý: Intel, Apple Silicon

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.