Các phiên bản Kaspersky VPN

5 Tháng Tư, 2023

ID 143115_1

Kaspersky VPN khả dụng ở phiên bản miễn phí và phiên bản Không giới hạn.

Lưu ý: Tính khả dụng của phiên bản miễn phí tùy thuộc vào khu vực của bạn.

Phiên bản miễn phí:

  • Không tính phí.
  • Luôn khả dụng.
  • Lượng lưu lượng bảo mật giới hạn mỗi ngày.
  • Bạn không thể chọn máy chủ VPN. Máy chủ được chọn tự động.

Bạn có thể chuyển từ phiên bản miễn phí sang phiên bản Không giới hạn bằng cách mua một gói đăng ký.

Phiên bản Không giới hạn:

  • Lưu lượng hàng ngày không giới hạn.
  • Bạn có thể chọn máy chủ VPN.
  • Kill Switch.
  • Khả dụng thông qua một gói đăng ký.
  • Bạn có thể cài đặt ứng dụng trên một số thiết bị (máy Mac, điện thoại di động, máy tính bảng, PC) theo một gói đăng ký.

Để biết thêm thông tin về các phiên bản Kaspersky VPN, hãy truy cập My Kaspersky.

Lưu ý: Khi bạn sử dụng phiên bản Không giới hạn của Kaspersky VPN, ứng dụng có thể thông báo cho bạn về việc có gói đăng ký khác khả dụng. Thông báo này chỉ xuất hiện nếu gói đăng ký được phát hiện áp dụng với số lượng thiết bị ít hơn so với gói đăng ký hiện tại của bạn. Nếu bạn chuyển sang gói đăng ký này, Kaspersky VPN được cài đặt trên một số thiết bị của bạn sẽ chuyển sang phiên bản miễn phí.

Xem thêm

Nâng cấp lên phiên bản Không giới hạn

Thông tin về gói đăng ký

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.