Thông tin về xác minh hai bước

5 Tháng Tư, 2023

ID 180180

Quan trọng: Xác minh hai bước có thể không có ở khu vực của bạn. Để biết thêm chi tiết, xem Trợ giúp My Kaspersky.

Xác minh hai bước ngăn những kẻ xấu đăng nhập vào tài khoản My Kaspersky của bạn nếu chúng biết mật khẩu của bạn. Để xác minh danh tính, bạn sẽ nhận được một mã bảo mật duy nhất theo một trong các cách sau:

  • Thông qua tin nhắn SMS. Chúng tôi sử dụng số điện thoại được bạn lưu trên My Kaspersky. Điều này có nghĩa là cần có cả mật khẩu và điện thoại của bạn để đăng nhập vào tài khoản của bạn.
  • Thông qua ứng dụng xác thực. Trước hết, bạn cần thiết lập xác thực hai bước qua số điện thoại di động của mình để tính năng ứng dụng xác thực khả dụng.

Bạn có thể bật xác minh hai bước trên My Kaspersky. Nếu bạn thay đổi số điện thoại, bạn có thể cập nhật số mới trên My Kaspersky. Nếu bạn đã đăng nhập vào tài khoản của bạn trên một thiết bị, sẽ không có thay đổi nào được áp dụng đối với bạn. Để biết hướng dẫn chi tiết, hãy xem Trợ giúp My Kaspersky.

Lưu ý: Mã bảo mật chỉ có hiệu lực trong một thời gian ngắn. Nếu mã bảo mật đó hết hạn, hãy yêu cầu mã bảo mật khác.

Nếu bạn chưa nhận được một tin nhắn SMS với mã bảo mật

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.