Tại sao không thể mở một website khi Kaspersky VPN được bật?

5 Tháng Tư, 2023

ID 213982

Một số website và dịch vụ web từ chối hoạt động truy cập khi bạn cố gắng kết nối với chúng qua VPN. Các website và dịch vụ web có thể từ chối truy cập VPN vì các lý do sau:

  • Chủ sở hữu website muốn nội dung được cấp phép mà họ xuất bản chỉ được cung cấp đối với một quốc gia nhất định, vì các quốc gia khác nhau có ưu đãi và mức giá khác nhau.
  • Chủ sở hữu website chỉ muốn người dùng ở một khu vực nhất định truy cập website đó. Ví dụ, một chương trình xổ số chỉ mở thưởng cho một quốc gia nhất định nên người dùng ở những khu vực khác sẽ không được phép truy cập.
  • Có những dịch vụ web, vì lý do pháp lý, chỉ khả dụng ở một số khu vực nhất định (ví dụ: một số đơn vị cung cấp dịch vụ đa phương tiện hay đơn vị cung cấp tin tức). Các dịch vụ web này không chấp nhận người ẩn danh và không khả dụng khi bạn sử dụng VPN (hoặc công cụ ẩn danh khác) để truy cập chúng.
  • Các dịch vụ web này không chỉ xác định vị trí của khách hàng mà còn xác định xem khách hàng có sử dụng công cụ ẩn danh hay không. Nếu phát hiện nỗ lực truy cập các dịch vụ web này thông qua một công cụ ẩn danh, hoạt động truy cập dịch vụ web đó sẽ bị chặn.
  • Nếu bạn không thể truy cập một website hay dịch vụ web nhất định bằng cách sử dụng Kaspersky VPN, chúng tôi khuyến nghị bạn liên hệ với bộ phận Dịch vụ khách hàng của Kaspersky. Báo cáo về dịch vụ web không khả dụng và từ vị trí nào. Kaspersky sẽ nỗ lực giải quyết sự cố đó.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.