Nâng cấp lên phiên bản Không giới hạn

5 Tháng Tư, 2023

ID 143110_1

Nếu bạn muốn sử dụng lưu lượng bảo mật không giới hạn và được tự do chọn máy chủ VPN, bạn có thể nâng cấp lên phiên bản Không giới hạn của Kaspersky VPN. Nếu bạn vẫn đang sử dụng phiên bản Không giới hạn và gói đăng ký của bạn đã hết hạn hoặc thời gian ân hạn đã bắt đầu, bạn có thể gia hạn gói đăng ký.

Mua/gia hạn một gói đăng ký

Bạn cũng có thể mua một gói đăng ký cho Kaspersky VPN trên My Kaspersky hoặc trên website Kaspersky:

  • Nếu bạn mua gói đăng ký trên My Kaspersky thì gói đăng ký đó sẽ được kích hoạt tự động ngay khi bạn hoàn tất giao dịch mua.
  • Nếu bạn mua gói đăng ký trên website Kaspersky thì bạn sẽ nhận được một mã kích hoạt trong email được gửi đến địa chỉ email mà bạn chỉ định. Để kích hoạt gói đăng ký, bạn cần thêm mã kích hoạt đó vào tài khoản My Kaspersky của bạn và kết nối Kaspersky VPN với My Kaspersky. Để biết thông tin chi tiết về cách thêm mã kích hoạt với tài khoản My Kaspersky của bạn theo cách thủ công, hãy xem Trợ giúp My Kaspersky.

Xem thêm

Các phiên bản Kaspersky VPN

Khôi phục gói đăng ký của bạn

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.