Nowości

Ta sekcja zawiera informacje o nowych funkcjach i udoskonaleniach w każdej wersji Kaspersky Endpoint Security Cloud i Kaspersky Business Hub.

AKTUALIZACJA 20.0

Aktualizacja 19.2

Aktualizacja 18.1

AKTUALIZACJA 18.0

Aktualizacja 17.2

Aktualizacja 17.1

AKTUALIZACJA 17.0

Aktualizacja 16.2

Aktualizacja 16.1

AKTUALIZACJA 16.0

Aktualizacja 15.2

Wprowadziliśmy szereg wewnętrznych ulepszeń w Kaspersky Business Hub.

Aktualizacja 15.1

Wprowadziliśmy szereg wewnętrznych ulepszeń w Kaspersky Endpoint Security Cloud i Kaspersky Business Hub.

AKTUALIZACJA 15.0

AKTUALIZACJA 14.0

Aktualizacja 13.1

Wprowadziliśmy szereg wewnętrznych ulepszeń w Kaspersky Business Hub.

AKTUALIZACJA 13.0

Aktualizacja 12.3

Aktualizacja 12.2

Zaktualizowaliśmy wyświetlanie widżetów i banerów, które zapewniają zagregowane statystyki ochrony we wszystkich obszarach roboczych.

AKTUALIZACJA 12.0

Aktualizacja 11.2

Ponieważ ludzie na całym świecie przechodzą do pracy zdalnej i nauki na odległość, oferujemy przedłużoną 180-dniową bezpłatną wersję testową Kaspersky Security for Microsoft Office 365 w celu ochrony aplikacji Microsoft Teams oraz innych aplikacji usługi Office 365.

Aktualizacja 11.1

Poprawiliśmy stabilność i dostępność Kaspersky Business Hub.

AKTUALIZACJA 11.0

Aktualizacja 10.3

W oparciu o opinie klientów dostosowaliśmy wewnętrzne reguły usuwania nieaktywnych urządzeń z Kaspersky Endpoint Security Cloud. Teraz nawet po 60 dniach bezczynności urządzenia będą nadal widoczne, dopóki ich nie usuniesz.

Aktualizacja 10.1

Kaspersky Business Hub zapewnie teraz ochronę SharePoint Online dzięki Kaspersky Security for Microsoft Office 365.

AKTUALIZACJA 10.0

Aktualizacja 9.3

Aktualizacja 9.2

Aktualizacja 9.1

AKTUALIZACJA 9.0

Aktualizacja 8.5

Aktualizacja 8.4

Aktualizacja 8.3

Aktualizacja 8.2

Aktualizacja 8.1

AKTUALIZACJA 8.0

Zmiany w Kaspersky Endpoint Security Cloud:

Zmiany w Kaspersky Business Hub:

Aktualizacja 7.5

Aktualizacja 7.4

Problem dotyczący zapisywania reguł Kontroli sieci został rozwiązany.

Aktualizacja 7.3

Aktualizacja 7.2

Aktualizacja 7.1

Wprowadzono nową sekcję Informacje i opinie. Teraz możliwe jest przejrzenie danych historycznych pokazujących, jak Kaspersky Endpoint Security Cloud był aktualizowany oraz możesz przesłać opinię do działu odpowiedzialnego za tworzenie aplikacji.

AKTUALIZACJA 7

Aktualizacja 6.7

Zaimplementowano kilka wewnętrznych udoskonaleń.

Aktualizacja 6.6

Aktualizacja 6.5

Aktualizacja 6.4

Dalsza wewnętrzna optymalizacja programów Kaspersky Security for Microsoft Office 365 i Kaspersky Security Integrations for MSP. Ta wewnętrzna zmiana nie ma wpływu na aktywność użytkownika.

Aktualizacja 6.3

Zaktualizowano Umowę dotyczącą przetwarzania danych przez Kaspersky Security for Microsoft Office 365; naprawiono błędy.

Aktualizacja 6.2

Aktualizacja 6.1

Uwzględniono udoskonalenia jakości rozwiązania programowego.

AKTUALIZACJA 6

Aktualizacja 5.2

Aktualizacja 5.1

AKTUALIZACJA 5

Aktualizacja 4.1

AKTUALIZACJA 4

Aktualizacja 3.1

AKTUALIZACJA 3

Aktualizacja 2.2

Aktualizacja 2.1

Rozwiązano kilka problemów, w tym zmiany dotyczące niezgodności językowych w konsoli Kaspersky Endpoint Security Cloud i na portalu Kaspersky Endpoint Security Cloud.

AKTUALIZACJA 2

Aktualizacja 1.5

Rozwiązano problem—gdy użyte zostało zbyt słabe hasło i nie został wyświetlony komunikat wyjaśniający powód, z jakiego nie można utworzyć konta z tym hasłem.

Aktualizacja 1.4

Aktualizacja 1.3

Zaktualizowano dokument Warunki korzystania; naprawiono błędy.

Aktualizacja 1.2

Zaktualizowano drobne teksty.

Aktualizacja 1.1

Dodano drobniejsze aktualizacje strony docelowej Kaspersky Endpoint Security Cloud.

WERSJA 1

Kaspersky Endpoint Security Cloud to rozwiązanie programowe zaprojektowane do scentralizowanego zarządzania określonymi aplikacjami z poziomu konsoli opartej na chmurze.

Kaspersky Endpoint Security Cloud umożliwia: instalowanie i aktualizowanie aplikacji firmy Kaspersky Lab w sposób scentralizowany na komputerach, serwerach i urządzeniach mobilnych zarządzanych z poziomu Kaspersky Endpoint Security Cloud; zarządzanie ustawieniami urządzeń i ustawieniami ochrony za pośrednictwem profili zabezpieczeń; oraz zarządzanie i edytowanie właściwości użytkownika, tworzenie grup użytkowników i zapewnianie użytkownikom różnych praw.

Kaspersky Endpoint Security Cloud jest zainstalowany po stronie Kaspersky Lab. Aby możliwe było korzystanie z Kaspersky Endpoint Security Cloud, potrzebne jest urządzenie z dostępem do internetu i zainstalowaną obsługiwaną przeglądarką.

Kluczowe funkcje dla urządzeń opartych o systemy Windows: Ochrona plików, Ochrona WWW, Ochrona poczty, Blokowanie ataków sieciowych, Kontrola systemu, Zapora sieciowa, Kontrola urządzeń i Kontrola sieci.

Kluczowe funkcje dla urządzeń mobilnych: Ochrona WWW, Konfigurowalne hasło; Ochrona plików, SIM Watch, Filtr Połączeń/SMS oraz Kontrola aplikacji i Kontrola zgodności dla systemu Android; Konfigurowalne połączenie z siecią Wi-Fi i Zarządzanie osadzonymi funkcjami iOS.

Przejdź do góry