Kích hoạt các phiên bản không giới hạn của ứng dụng

20 Tháng Bảy, 2023

ID 183845

Bạn có thể sử dụng tài khoản My Kaspersky để chuyển sang phiên bản không giới hạn của Kaspersky VPN. Trong trường hợp này, gói đăng ký phiên bản không giới hạn sẽ được liên kết với tài khoản My Kaspersky của bạn.

Nếu bạn không có tài khoản My Kaspersky, bạn không cần tạo tài khoản ngay. Bạn có thể chuyển sang phiên bản không giới hạn của Kaspersky VPN trực tiếp trên ứng dụng mà không cần có tài khoản My Kaspersky. Nếu muốn, bạn có thể liên kết gói đăng ký của phiên bản không giới hạn với tài khoản My Kaspersky của bạn sau.

Để chuyển sang phiên bản không giới hạn:

 1. Mở Kaspersky VPN Secure Connection.
 2. Ở phần bên dưới của cửa sổ, chạm vào Nhận thêm.

  Vuốt qua các màn hình mô tả tính năng và tiếp tục để nhận phiên bản không giới hạn.

 3. Chọn gói đăng ký hàng tháng hoặc hàng năm.

  Màn hình Google Play sẽ được mở ra trong ứng dụng.

 4. Xác nhận đơn hàng.

  Chi tiết gói đăng ký sẽ được cập nhật trên tất cả các thiết bị của bạn có sử dụng Kaspersky VPN và trên My Kaspersky.

  Bạn có thể xem chi tiết gói đăng ký trong mục thông tin tài khoản của ứng dụng.

Khi bạn mua một gói đăng ký được gia hạn tự động trên Google Play, bạn sẽ nhận được một thời hạn đánh giá mà trong thời gian đó bạn có thể sử dụng miễn phí Kaspersky VPN Secure Connection. Thời hạn này chỉ được cấp một lần.

Nếu bạn hủy bỏ gói đăng ký của mình trong thời hạn đánh giá, bạn chỉ có thể sử dụng miễn phí các tính năng của ứng dụng cho đến khi kết thúc kỳ hạn đánh giá.

Khi hết thời gian sử dụng miễn phí, ứng dụng sẽ tự động tiếp tục sử dụng gói đăng ký mở rộng và bạn sẽ được tính phí tự động cho mỗi kỳ thanh toán. Phí sẽ được Google Play tính tự động vào tài khoản của bạn.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.