Kako da izbrišete mrežu bez veza sa liste

3. oktobar 2023.

ID 203927

Da biste izbrisali mrežu bez veza sa liste:

  1. Otvorite glavni prozor aplikacije.
  2. Uradite jedno od sledećeg:
    • Pođite do pododeljka Pametni dom i kliknite na dugme Prikaži u odeljku Nadzor pametnog doma.
    • U glavnom prozoru aplikacije kliknite na dugme Prikaži u odeljku Nadzor pametnog doma.
  3. Kliknite na vezu <naziv mreže> koja je prikazana u donjem delu glavnog ekrana.

    Ovo vas vodi do prozora Nadzor pametnog doma.

  4. Kliknite na strelicu u desnom delu liste kako biste je proširili i kliknite na Izbrišite uređaj pored mreže koju želite da uklonite.

Mreža biće izbrisana sa liste.

Da li vam je članak bio od koristi?
Šta bismo mogli da uradimo bolje?
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.