Otkrivanje softvera za uhođenje i drugih aplikacija

3. oktobar 2023.

ID 222844

Neke legitimne aplikacije kriminalci mogu da upotrebe da ukradu vaše privatne podatke i da vas špijuniraju. Većina ovih aplikacija su korisne i mnogi ljudi imaju koristi od toga što ih upotrebljavaju. Ove aplikacije uključuju IRC klijente, automatske pozivaoce, preuzimače datoteka, programe za praćenje aktivnosti sistema, uslužne programe za upravljanje lozinkama, FTP, HTTP ili telnet servere.

Međutim, ako kriminalci dobiju pristup ovim aplikacijama na vašem računaru ili uspeju da ih tu potajno postave, moći će da vam pomoću nekih funkcija ukradu lične podatke ili počine neke druge nelegalne radnje.

U nastavku ćete naći informacije o raznim vrstama softvera koje kriminalci mogu da zloupotrebe.

Tip

Ime

Opis

Client-IRC

IRC klijenti

Ljudi instaliraju ove aplikacije da bi komunicirali putem ćaskanja preko Internet releja (IRC). Kriminalci mogu da koriste ove aplikacije za širenje zlonamernog softvera.

Dialer

Automatski pozivaoci

Omogućava tajno uspostavljanje telefonske veze preko modema. Kriminalci mogu da upotrebe softver ove vrste kako bi uputili pozive sa uređaja korisnika, što može prouzrokovati finansijsku štetu korisniku.

Downloader

Programi za preuzimanje

Omogućava tajno preuzimanje datoteke sa Web stranica. Kriminalci mogu da upotrebe takav softver za preuzimanje zlonamernog softvera na vaš računar.

Monitor

Aplikacije za praćenje

Omogućavaju praćenje aktivnosti računara na kom su instalirane (praćenje koje aplikacije rade i kako razmenjuju podatke sa aplikacijama na drugim računarima). Kriminalci mogu da ih upotrebe kako bi špijunirali uređaja korisnika.

PSWTool

Alatke za vraćanje lozinki

Omogućavaju korisnicima da vide i vrate zaboravljene lozinke. Kriminalci ove aplikacije potajno postavljaju na računarima drugih ljudi iz istog razloga.

RemoteAdmin

Alatke daljinske administracije

Naširoko ih koriste administratori sistema da bi pristupili interfejsu udaljenih računara radi praćenja i upravljanja. Kriminalci ove aplikacije potajno postavljaju na računarima drugih ljudi iz istog razloga, da bi špijunirali udaljene računare i upravljali njima.

Legitimne alatke daljinske administracije se razlikuju od potajnih (Trojanci kojima se daljinski upravlja). Potajne alatke mogu da prodru u sistem i da se tu same instaliraju bez dozvole korisnika, dok legitimne aplikacije nemaju tu mogućnost.

Server-FTP

FTP serveri

Funkcionišu kao FTP serveri. Kriminalci mogu da ih postave na računar kako bi otvorili daljinski pristup preko FTP protokola.

Server-Proxy

Posrednički serveri

Funkcionišu kao posrednički server. Kriminalci ih postavljaju na računar kako bi ih koristili za slanje neželjene pošte.

Server-Telnet

Telnet serveri

Funkcionišu kao telnet serveri. Kriminalci ih postavljaju na računar kako bi otvorili daljinski pristup preko telnet protokola.

Server-Web

Internet serveri

Funkcionišu kao Internet serveri. Kriminalci mogu da ih postave na računar kako bi otvorili daljinski pristup preko HTTP protokola.

RiskTool

Lokalne alatke

One pružaju korisnicima dodatne mogućnosti za upravljanje računarima (omogućavaju im da sakriju datoteke ili prozore aktivnih aplikacija, odnosno da zatvore aktivne procese). Ova grupa obuhvata programe za rudarenje koji se mogu tajno instalirati i trošiti velike količine računarskih resursa. Kriminalci mogu da iskoriste sve gorenavedene akcije kako bi sakrili zlonamerni softver koji je instaliran na vašem uređaju ili otežali njegovo otkrivanje.

NetTool

Mrežne alatke

One pružaju korisnicima računara na kojima su instalirane dodatne mogućnosti interakcije sa drugim računarima na mreži (ponovno pokretanje udaljenih računara, pronalaženje otvorenih priključaka, pokretanje aplikacija instaliranih na tim računarima). Sve gorenavedene akcije mogu se upotrebiti u zlonamerne svrhe.

Client-P2P

P2P mrežni klijenti

Omogućavaju ljudima korišćenje P2P (Peer-to-Peer) mreža. Kriminalci mogu da ih koriste za širenje zlonamernog softvera.

Client-SMTP

SMTP klijenti

Mogu potajno da šalju poruke e-pošte. Kriminalci ih postavljaju na računar kako bi ih koristili za slanje neželjene pošte.

WebToolbar

Trake sa alatkama za Internet

Dodaju trake sa alatkama pretraživača u interfejs drugih aplikacija. Često se širi uz pomoć zlonamernog ili reklamnog softvera.

Možete omogućiti zaštitu od softvera za uhođenje i drugih aplikacija koje mogu da zloupotrebe kriminalci, a mi ćemo vas upozoriti ukoliko otkrijemo takve aplikacije.

Da biste omogućili zaštitu od softvera za uhođenje i drugih aplikacija:

 1. Otvorite glavni prozor aplikacije.
 2. Kliknite na Dugme Postavke u donjem delu glavnog prozora.

  Ovim se otvara prozor Postavke.

 3. Pođite u Postavke bezbednostiIzuzeci i akcije nad otkrivenim objektima.
 4. U odeljku Softver za uhođenje i druge aplikacije obeležite polja:
  • Otkrivanje softvera za uhođenje

   Za zaštitu od aplikacija koje omogućavaju kriminalcima da dobiju pristup vašoj lokaciji, porukama ili Web lokacijama i društvenim mrežama koje posećujete.

  • Otkriva legitimne aplikacije koje kriminalci mogu iskoristiti da oštete vaš računar ili lične podatke

   Za zaštitu od aplikacija koje kriminalci mogu da upotrebe za preuzimanje zlonamernog softvera na vaš računar ili korišćenje vaših računarskih resursa za svoje zlobne namere. Kaspersky aplikacija ne otkriva aplikacije za daljinsku kontrolu koje se smatraju pouzdanim.

Ukoliko ova polja nisu obeležena, možda ćete dobijati obaveštenja u vezi sa nekim aplikacijama iz tabele iznad, jer su iste obuhvaćene u posebne kategorije i obrađuju se podrazumevano bez obzira na postavke aplikacije, na primer: RemoteAdmin, PSWTool, Monitor.

Da li vam je članak bio od koristi?
Šta bismo mogli da uradimo bolje?
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.