Kako da omogućite ili onemogućite Nadzor pametnog doma

3. oktobar 2023.

ID 139737

Da biste omogućili ili onemogućili Nadzor pametnog doma:

 1. Otvorite glavni prozor aplikacije.
 2. Kliknite na Dugme Postavke u donjem delu prozora.

  Ovim se otvara prozor Postavke.

 3. Izaberite odeljak Postavke bezbednosti.
 4. Odaberite komponentu Zaštitni zid.
 5. Uradite jedno od sledećeg:
  • Obeležite polje Prikaži uređaje koji su povezani na moje mreže kako biste omogućili komponentu Nadzor pametnog doma.
  • Nemojte obeležiti polje Prikaži uređaje koji su povezani na moje mreže kako biste onemogućili komponentu Nadzor pametnog doma.

Da li vam je članak bio od koristi?
Šta bismo mogli da uradimo bolje?
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.