Kako da konfigurišete prikaz ikone tastature na ekranu

3. oktobar 2023.

ID 90458

Da biste konfigurisali prikaz ikone za brzo pokretanje tastature na ekranu iz polja za unos na Web lokacijama:

 1. Otvorite glavni prozor aplikacije.
 2. Kliknite na Dugme Postavke u donjem delu glavnog prozora.

  Ovim se otvara prozor Postavke.

 3. Izaberite odeljak Postavke privatnosti.
 4. U prozoru Postavke privatnosti kliknite na dugme Bezbedan unos podataka.

  Prozor prikazuje postavke komponente bezbedni unos podataka.

 5. U pododeljku Tastatura na ekranu, obeležite polje Otvori tastaturu na ekranu pritiskom na CTRL+ALT+SHIFT+P.
 6. Ukoliko želite da prikaže ikonu za brzo pokretanje tastature na ekranu u poljima za unos na svim Web lokacijama, obeležite polje Prikaži ikonu za brzo pokretanje u poljima za unos podataka.
 7. Ukoliko želite da se ikona za brzo pokretanje Tastature na ekranu prikazuje samo kada se otvore Web lokacije određenih kategorija, označite polja tih kategorija na kojima bi ikona za brzo pokretanje Tastature na ekranu trebalo da bude prikazana u poljima za unos.

  Ikona za brzo pokretanje tastature na ekranu prikazana je prilikom pristupa Web lokaciji koja pripada nekoj od izabranih kategorija.

 8. Ukoliko želite da omogućite ili onemogućite prikazivanje ikone za brzo pokretanje tastature na ekranu na određenoj Web lokaciji:
  1. U pododeljku Tastatura na ekranu kliknite vezu Upravljanje izuzecima da biste otvorili prozor Izuzeci za tastaturu na ekranu.
  2. U donjem delu prozora, kliknite na dugme Dodaj.
  3. Otvara se prozor za dodavanje izuzetaka iz tastature na ekranu.
  4. U polju Maska Web adrese, unesite adresu Web adresu lokacije.
  5. U odeljku Oblast navedite gde želite da se prikazuje ikona za brzo pokretanje tastature na ekranu (ili ne prikazuje): na navedenoj strani ili na svim stranama Web lokacije.
  6. U odeljku Ikona tastature na ekranu navedite da li želite da se ikona za brzo pokretanje tastature na ekranu prikazuje.
  7. Kliknite na dugme U redu.

   Navedena Web lokacija se pojavljuje u listi unutar prozora Izuzeci za tastaturu na ekranu.

Prilikom pristupa navedenoj Web lokaciji, ikona za brzo pokretanje tastature na ekranu prikazuje se u poljima za unos, u skladu sa navedenim postavkama.

Da li vam je članak bio od koristi?
Šta bismo mogli da uradimo bolje?
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.