Kako da ažurirate aplikaciju

3. oktobar 2023.

ID 71677

Aplikacija se automatski ažurira ukoliko u prozoru postavki ažuriranja izaberete Automatski režim ažuriranja (BezbednostAžuriranje antivirusnih baza podatakaPlan ažuriranja baza podataka).

Aplikacija se automatski ažurira ukoliko instalirate novu verziju aplikacije preko prethodne. Nakon što ažurirate plaćene verzije Kaspersky aplikacija, sve vaše postavke biće sačuvane.

Ukoliko je korisnik pauzirao zadatke analiziranja u trenutku kada stigne ažuriranje, aplikacija će nametnuti ovim zadacima da se zaustave i pokrenuće ažuriranje. Aktivnim zadacima analiziranja ne nameće se zaustavljanje.

Prilikom preuzimanja ažuriranja, aplikacija poredi prethodne i novu verziju Ugovor o licenciranju sa krajnjim korisnikom, Kaspersky Security Network Izjavu i Izjavu u vezi sa obradom podataka u marketinške svrhe. Ukoliko tekstovi ugovori i/ili izjave nisu identični, aplikacija vam nudi da ih ponovo pročitate i prihvatite.

Ograničenja za nadogradnju iz prethodne verzije Kaspersky Free aplikacije

Da li vam je članak bio od koristi?
Šta bismo mogli da uradimo bolje?
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.