Cách bật hoặc tắt Giám sát ngôi nhà thông minh

3 Tháng Mười, 2023

ID 139737

Để bật hoặc tắt Giám sát ngôi nhà thông minh:

 1. Mở cửa sổ chính của ứng dụng.
 2. Nhấn vào Nút Thiết lập ở phần dưới của cửa sổ.

  Thao tác này sẽ mở ra cửa sổ Thiết lập.

 3. Chọn mục Thiết lập bảo mật.
 4. Chọn thành phần Tường lửa.
 5. Thực hiện một trong các thao tác sau:
  • Để bật Giám sát ngôi nhà thông minh, hãy chọn hộp kiểm Hiển thị thiết bị được kết nối với các mạng của tôi.
  • Để tắt Giám sát ngôi nhà thông minh, hãy bỏ chọn hộp kiểm Hiển thị thiết bị được kết nối với các mạng của tôi.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.