Nowości

14 lutego 2024

ID 127969

Aktualizacja 12.2

Program Kaspersky Endpoint Security 12.2 for Windows oferuje następujące funkcje i ulepszenia:

 1. Dodano obsługę protokołu WPA3 w celu kontrolowania połączeń z sieciami Wi-Fi (Kontrola urządzeń). Teraz możesz wybrać protokół WPA3 w ustawieniach zaufanej sieci Wi-Fi i nie zezwolić na połączenia z siecią przy użyciu mniej bezpiecznego protokołu.
 2. Teraz możesz wybrać protokół i porty dla wykluczeń Ochrony sieci. Teraz oprócz określania adresów IP zaufanych urządzeń możesz także wybrać port i protokół. Pozwala to wykluczyć poszczególne strumienie danych i zapobiec atakom sieciowym z zaufanych adresów IP.
 3. Inna kolejność źródeł aktualizacji dla lokalnego pliku zadania Aktualizacja, jeśli zasada jest zastosowana do komputera. Serwer Kaspersky Security Center jest teraz domyślnie używany jako pierwsze źródło aktualizacji zamiast serwerów Kaspersky. Pomaga to zaoszczędzić ruch, gdy użytkownik uruchamia lokalne zadanie Aktualizacja.
 4. Zwiększono wydajność aplikacji poprzez udoskonalenie algorytmów buforowania skanowanych plików.

Aktualizacja 12.1

Program Kaspersky Endpoint Security 12.1 for Windows oferuje następujące funkcje i ulepszenia:

 1. Dodano wbudowanego agenta do rozwiązania Kaspersky Anti Targeted Attack Platform. Aby korzystać z EDR (KATA), niepotrzebny jest już Kaspersky Endpoint Agent. Wszystkie funkcje Kaspersky Endpoint Agent będą wykonywane przez Kaspersky Endpoint Security. Aby migrować zasady Kaspersky Endpoint Agent, użyj Kreatora migracji. Po aktualizacji aplikacji Kaspersky Endpoint Security przełącza się na używanie wbudowanego agenta i usuwa Kaspersky Endpoint Agent. Rozwiązanie Kaspersky Endpoint Agent zostało dodane do listy niezgodnego oprogramowania. Kaspersky Endpoint Security wyposażono we wbudowanych agentów do wszystkich rozwiązań Detection and Response, dlatego instalowanie Kaspersky Endpoint Agent w celu integracji z tymi rozwiązaniami nie jest już konieczne.
 2. Tryb zgodności platformy Azure WVD jest teraz obsługiwany. Ta funkcja umożliwia poprawne wyświetlanie stanu maszyny wirtualnej Azure w konsoli Kaspersky Anti Targeted Attack Platform. Tryb zgodności Azure WVD umożliwia przypisanie do tych maszyn wirtualnych trwałego unikatowego identyfikatora czujnika.
 3. Teraz możesz skonfigurować dostęp użytkowników do urządzeń mobilnych w iTunes lub podobnych aplikacjach. Oznacza to, że możesz na przykład zezwolić na używanie urządzenia mobilnego tylko w iTunes i zablokować używanie urządzenia mobilnego jako dysku wymiennego. Aplikacja obsługuje również te reguły w przypadku aplikacji Android Debug Bridge (ADB).
 4. Kaspersky Security Center w wersji 11 nie jest już obsługiwany. Zaktualizuj Kaspersky Security Center do najnowszej wersji.

Aktualizacja 12.0

Program Kaspersky Endpoint Security 12.0 for Windows oferuje następujące funkcje i ulepszenia:

 1. Działanie Kaspersky Endpoint Security na serwerach zostało ulepszone. Teraz możesz przeprowadzić migrację z Kaspersky Security for Windows Server do Kaspersky Endpoint Security for Windows i używać jednego rozwiązania do ochrony stacji roboczych i serwerów. Aby przeprowadzić migrację ustawień aplikacji, uruchom kreatora konwersji wsadowej zasad i zadań. Klucz licencyjny KSWS może zostać użyty do aktywacji KES. Po migracji do KES nie trzeba nawet restartować serwera. Aby uzyskać więcej informacji na temat migracji do KES, zobacz Przewodnik migracji.
 2. Poprawiono licencjonowanie aplikacji w ramach płatnego obrazu maszyny wirtualnej w Amazon Machine Image (AMI). Nie ma potrzeby osobnej aktywacji aplikacji. W takim przypadku Kaspersky Security Center używa klucza licencyjnego środowiska chmury, który jest już dodany do aplikacji.
 3. Udoskonalono kontrolę urządzeń:

Aktualizacja 11.11.0

Program Kaspersky Endpoint Security 11.11.0 for Windows oferuje następujące funkcje i ulepszenia:

 1. Dodano komponent Kontrola dziennika dla serwerów. Komponent Kontrola dziennika monitoruje integralność chronionego środowiska na podstawie wyników analizy dziennika zdarzeń systemu Windows. Gdy aplikacja wykryje oznaki nietypowego zachowania w systemie, informuje o tym administratora, gdyż zachowanie to może świadczyć o próbie cyberataku.
 2. Dodano komponent Monitor integralności plików dla serwerów. Monitor integralności plików wykrywa zmiany obiektów (plików i folderów) w danym obszarze monitorowania. Zmiany te mogą świadczyć o naruszeniu bezpieczeństwa komputera. W przypadku wykrycia zmian w obiektach, aplikacja informuje administratora.
 3. Udoskonalono interfejs szczegółów wykrywania dla Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum (EDR Optimum). Elementy łańcucha rozprzestrzeniania się zagrożeń zostały wyrównane, powiązania między procesami w łańcuchu już się nie pokrywają. Dzięki temu łatwiej jest analizować ewolucję zagrożenia.
 4. Zwiększono wydajność aplikacji. W tym celu zoptymalizowano przetwarzanie ruchu sieciowego przez komponent Ochrona sieci.
 5. Dodano opcję uaktualnienia Kaspersky Endpoint Security bez ponownego uruchomienia komputera. Pozwala to zapewnić nieprzerwane działanie serwerów podczas uaktualniania aplikacji. Począwszy od wersji 11.10.0 możesz aktualizować aplikację bez konieczności ponownego uruchamiania. Począwszy od wersji 11.11.0 możesz aktualizować aplikację bez konieczności ponownego uruchamiania.
 6. Zmieniono nazwę zadania Skanowanie antywirusowe w Kaspersky Security Center Console. Zadanie to nazywa się teraz Skanowanie w poszukiwaniu złośliwego oprogramowania.

Aktualizacja 11.10.0

Aktualizacja 11.9.0

Aktualizacja 11.8.0

Aktualizacja 11.7.0

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.