Działania podejmowane na zaufanych urządzeniach

14 lutego 2024

ID 38595

Zaufane urządzenia są urządzeniami, do których użytkownicy, określeni w ustawieniach zaufanego urządzenia, mają przez cały czas pełne prawa dostępu.

Aby pracować z zaufanymi urządzeniami, możesz przyznać dostęp do pojedynczego użytkownika, grupy użytkowników lub wszystkich użytkowników organizacji.

Na przykład, jeśli Twoja organizacja nie zezwala na korzystanie z dysków wymiennych, ale administratorzy używają dysków wymiennych w swojej pracy, możesz zezwolić na dyski wymienne tylko dla grupy administratorów. Aby to zrobić, dodaj dyski wymienne do listy zaufanych i skonfiguruj uprawnienia dostępu użytkownika.

Nie jest zalecane dodawanie więcej niż 1000 zaufanych urządzeń, gdyż może to spowodować niestabilność systemu.

Kaspersky Endpoint Security pozwala dodać urządzenie do listy zaufanych w następujący sposób:

  • Jeśli Kaspersky Security Center nie jest wdrożony w Twojej organizacji, możesz podłączyć urządzenie do komputera i dodać je do listy zaufanych w ustawieniach aplikacji. Aby rozpowszechnić listę zaufanych urządzeń na wszystkich komputerach w organizacji, możesz włączyć scalanie list zaufanych urządzeń w zasadzie lub skorzystać z procedury eksportu/importu.
  • Jeśli Kaspersky Security Center jest wdrożony w Twojej organizacji, możesz zdalnie wykrywać wszystkie podłączone urządzenia i utworzyć listę zaufanych urządzeń w zasadzie. Lista zaufanych urządzeń będzie dostępna na wszystkich komputerach, do których zastosowano zasadę.

Kaspersky Endpoint Security umożliwia kontrolowanie użycia zaufanych urządzeń (połączenie i rozłączenie). Możesz włączyć zapisywanie zdarzeń w ustawieniach powiadomień dla komponentu Kontrola urządzeń. Zdarzenia posiadają priorytet Informacyjne.

W tej sekcji

Dodawanie urządzenia do listy Zaufane z poziomu interfejsu aplikacji

Dodawanie urządzenia do listy Zaufane z poziomu Kaspersky Security Center

Eksportowanie i importowanie listy zaufanych urządzeń

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.