Skanowanie poczty elektronicznej w programie Microsoft Office Outlook

14 lutego 2024

ID 128015

Podczas instalacji Kaspersky Endpoint Security rozszerzenie Ochrony poczty jest osadzane w kliencie poczty Microsoft Office Outlook (zwany dalej także Outlook). Rozszerzenie umożliwia skanowanie wiadomości na poziomie klienta pocztowego zamiast na poziomie protokołu. Oprócz wiadomości rozszerzenie umożliwia skanowanie obiektów otrzymanych przez interfejs MAPI z repozytoriów Microsoft Exchange (na przykład obiektów w Kalendarzu). To skanowanie odbywa się w kliencie pocztowym.

Możesz szybko otwierać ustawienia Ochrony poczty z poziomu programu Outlook, a także określać, kiedy wiadomość ma być skanowana w poszukiwaniu wirusów i innych zagrożeń.

Rozszerzenie Mail Threat Protection obsługuje działanie Outlook 2010, 2013, 2016, and 2019.

W programie Outlook wiadomości przychodzące są najpierw skanowane przez Ochronę poczty (jeżeli w interfejsie Kaspersky Endpoint Security zaznaczone jest pole skanuj ruch POP3, SMTP, NNTP i IMAP), a dopiero później przez rozszerzenie Ochrony poczty osadzone w programie Outlook. Jeżeli Ochrona poczty wykryje w wiadomości szkodliwy obiekt, wyświetli odpowiedni komunikat.

Ustawienia Ochrony poczty mogą zostać skonfigurowane bezpośrednio w programie Outlook, jeśli w interfejsie Kaspersky Endpoint Security zaznaczono pole Rozszerzenie Microsoft Outlook zostało podłączone (patrz rysunek poniżej).

Rozszerzenie Kaspersky do okna programu Outlook. Użytkownik może skonfigurować, czy wiadomości mają być skanowane po otrzymaniu, przeczytaniu lub wysłaniu.

Ustawienia komponentu Ochrona poczty w programie Outlook

Wychodzące wiadomości są najpierw skanowane przez rozszerzenie Ochrony poczty osadzone w programie Outlook, a dopiero później przez Ochronę poczty.

Jeśli poczta jest skanowana przy użyciu rozszerzenia Ochrony poczty dla programu Outlook, zalecane jest korzystanie z trybu buforowanego programu Exchange. Więcej informacji dotyczących trybu buforowanego programu Exchange oraz zalecenia dotyczące korzystania z tego trybu można znaleźć w Bazie wiedzy Microsoft.

W celu skonfigurowano tryb działania rozszerzenia modułu Ochrona poczty Outlook:

 1. Otwórz Konsolę administracyjną Kaspersky Security Center.
 2. W drzewie konsoli wybierz Zasady.
 3. Wybierz żądany profil i kliknij go dwukrotnie, aby otworzyć właściwości profilu.
 4. W oknie zasady wybierz Podstawowa ochrona przed zagrożeniamiOchrona poczty.
 5. W sekcji Poziom ochrony kliknij przycisk Ustawienia.
 6. W sekcji Łączność kliknij przycisk Ustawienia.
 7. W oknie Ochrona poczty wykonaj następujące czynności:
  • Zaznacz pole Skanuj podczas odbierania, jeśli chcesz, żeby rozszerzenie Ochrony poczty dla programu Outlook skanowało wiadomości przychodzące w momencie pojawienia się w skrzynce odbiorczej.
  • Zaznacz pole Skanuj podczas odczytu, jeśli chcesz, żeby rozszerzenie Ochrony poczty dla programu Outlook skanowało wiadomości przychodzące w momencie otwarcia ich przez użytkownika.
  • Zaznacz pole Skanuj podczas wysyłania, jeśli chcesz, żeby rozszerzenie Ochrony poczty dla programu Outlook skanowało wiadomości wychodzące w momencie ich wysyłania.
 8. Zapisz swoje zmiany.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.