Zarządzanie kontami Agenta autoryzacji

14 lutego 2024

ID 194443

Agent autoryzacji jest potrzebny do pracy z dyskami chronionymi za pomocą technologii Kaspersky Disk Encryption (FDE). Przed załadowaniem systemu operacyjnego użytkownik musi zakończyć uwierzytelnianie za pomocą Agenta. Zadanie Zarządzanie kontami Agenta autoryzacji służy do konfigurowania ustawień uwierzytelniania użytkownika. Możesz używać zadań lokalnych dla pojedynczych komputerów, a także zadań grupowych dla komputerów z oddzielnych grup administracyjnych lub wybranych komputerów.

Nie można skonfigurować terminarza uruchamiania zadania Zarządzanie kontami Agenta autoryzacji. Nie można również przymusowo zatrzymać zadania.

Jak utworzyć zadanie Zarządzanie kontami Agenta autoryzacji w Konsoli administracyjnej (MMC)?

Jak utworzyć zadanie Zarządzanie kontami Agenta autoryzacji w konsoli Web Console?

Aby dodać konto Agenta autoryzacji, musisz dodać specjalne polecenie do zadania Zarządzanie kontami Agenta autoryzacji. Wygodne jest użycie zadania grupowego, na przykład, w celu dodania konta administratora do wszystkich komputerów.

Kaspersky Endpoint Security umożliwia automatyczne utworzenie kont Agenta autoryzacji przed zaszyfrowaniem dysku. Możesz włączyć automatyczne tworzenie kont Agenta autoryzacji w ustawieniach zasad Szyfrowania całego dysku. Możesz także użyć technologii jednokrotnego logowania (SSO).

Jak dodać konto Agenta autoryzacji za pomocą Konsoli administracyjnej (MMC)?

Jak dodać konto Agenta autoryzacji za pomocą konsoli Web Console?

Aby zmienić hasło i inne ustawienia konta Agenta autoryzacji, musisz dodać specjalne polecenie do zadania Zarządzanie kontami Agenta autoryzacji. Wygodne jest użycie zadania grupowego, na przykład, w celu zastąpienia certyfikatu tokena administratora na wszystkich komputerach.

Jak zmienić konto Agenta autoryzacji za pomocą Konsoli administracyjnej (MMC)?

Jak zmienić konto Agenta autoryzacji za pomocą konsoli Web Console?

Aby usunąć konto Agenta autoryzacji, musisz dodać specjalne polecenie do zadania Zarządzanie kontami Agenta autoryzacji. Wygodnie jest skorzystać z zadania grupowego, na przykład, aby usunąć konto zwolnionego pracownika.

Jak usunąć konto Agenta autoryzacji za pomocą Konsoli administracyjnej (MMC)?

Jak usunąć konto Agenta autoryzacji za pomocą konsoli Web Console?

Aby wyświetlić listę użytkowników, którzy mogą ukończyć uwierzytelnianie za pomocą Agenta i załadować system operacyjny, musisz przejść do właściwości zarządzanego komputera.

Jak wyświetlić listę kont Agenta autoryzacji za pomocą Konsoli administracyjnej (MMC)?

Jak wyświetlić listę kont Agenta autoryzacji za pomocą konsoli Web Console?

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.