Tworzenie zaszyfrowanych pakietów

14 lutego 2024

ID 57617

Aby chronić dane podczas wysyłania plików do użytkowników poza sieć korporacyjną, możesz użyć zaszyfrowanych pakietów. Zaszyfrowane pakiety mogą być wygodne do przesyłania plików o dużych rozmiarach na nośniki wymienne, gdyż klienci poczty e-mail posiadają ograniczenia rozmiaru plików.

Przed utworzeniem zaszyfrowanych pakietów Kaspersky Endpoint Security wyświetli pytanie o podanie hasła. Aby solidnie chronić dane, możesz włączyć sprawdzanie siły hasła oraz określić wymagania co do siły hasła. Uniemożliwi to użytkownikom korzystanie z krótkich i prostych haseł, na przykład: 1234.

Jak włączyć sprawdzanie siły hasła podczas tworzenia zaszyfrowanych archiwów w Konsoli administracyjnej (MMC)?

Jak włączyć sprawdzanie siły hasła podczas tworzenia zaszyfrowanych archiwów w konsoli Web Console?

Możesz utworzyć zaszyfrowane pakiety na komputerach z zainstalowanym programem Kaspersky Endpoint Security z dostępnym Szyfrowaniem plików.

Podczas dodawania pliku do zaszyfrowanego pakietu, którego zawartość znajduje się w magazynie w chmurze OneDrive, Kaspersky Endpoint Security pobierze zawartość pliku i przeprowadzi szyfrowanie.

W celu utworzenia zaszyfrowanego pakietu:

  1. W dowolnym menedżerze plików wybierz pliki lub foldery, które chcesz dodać do zaszyfrowanego pakietu. Kliknij je prawym przyciskiem myszy w celu otwarcia ich menu kontekstowego.
  2. Z otwartego menu kontekstowego wybierz Nowy pakiet zaszyfrowany (patrz rysunek poniżej).

    Menu kontekstowe plików z elementami Kaspersky: skanowanie w poszukiwaniu złośliwego oprogramowania, sprawdzanie reputacji w KSN, tworzenie zaszyfrowanego archiwum.

    Tworzenie zaszyfrowanego pakietu

  3. W otwartym oknie określ hasło i potwierdź je.

    Hasło musi spełniać złożone kryteria określone w zasadzie.

  4. Kliknij Utwórz.

Zostanie uruchomiony proces tworzenia zaszyfrowanego pakietu. Podczas tworzenia zaszyfrowanego pakietu Kaspersky Endpoint Security nie przeprowadza kompresji plików. Po zakończeniu procesu, w wybranym folderze docelowym zostanie utworzony samorozpakowujący się zaszyfrowany pakiet chroniony hasłem (plik wykonywalny z rozszerzeniem .exe – Ikona zaszyfrowanego archiwum w postaci sejfu.).

Aby uzyskać dostęp do plików w zaszyfrowanym pakiecie, kliknij go dwukrotnie, aby uruchomić Kreator rozpakowywania, a następnie wprowadź hasło. Jeśli zapomniałeś lub zgubiłeś swoje hasło, nie jest możliwe odzyskanie go i uzyskanie dostępu do plików w zaszyfrowanym pakiecie. Możesz ponownie utworzyć zaszyfrowany pakiet.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.