Monitorowanie korzystania z nośników wymiennych

14 lutego 2024

ID 134053

Monitorowanie korzystania z dysków wymiennych obejmuje:

 • Monitorowanie działań wykonywanych na plikach na dyskach wymiennych.
 • Monitorowanie podłączenia i odłączenia zaufanych dysków wymiennych.

  Kaspersky Endpoint Security umożliwia monitorowanie podłączenia i odłączenia wszystkich zaufanych urządzeń, a nie tylko dysków wymiennych. Możesz włączyć zapisywanie zdarzeń w ustawieniach powiadomień dla komponentu Kontrola urządzeń. Zdarzenia posiadają priorytet Informacyjne.

W celu włączenia monitorowania korzystania z nośnika wymiennego:

 1. W oknie głównym aplikacji kliknij przycisk Ikona ustawień aplikacji przedstawia koło zębate..
 2. W oknie ustawień aplikacji wybierz Kontrola zabezpieczeńKontrola urządzeń.
 3. W sekcji Ustawienia dostępu kliknij przycisk Urządzenia i sieci Wi-Fi.

  Otwarte okno wyświetla reguły dostępu dla wszystkich urządzeń, które znajdują się w klasyfikacji komponentu Kontrola urządzeń.

  Okno konfiguracji dostępu do urządzeń. Użytkownik może skonfigurować dostęp do urządzeń oraz ustawić dodatkowe parametry dostępu, takie jak terminarz dostępu.

  Typy urządzeń w komponencie Kontrola urządzeń

 4. W bloku Dostęp do urządzeń magazynujących wybierz Dyski wymienne.
 5. W otwartym oknie wybierz zakładkę Logowanie.

  Okno do konfiguracji rejestrowania zdarzeń dotyczących użycia dysków wymiennych. Użytkownik może wybrać zdarzenia, które mają być rejestrowane.

  Ustawienia monitorowania użycia dysku wymiennego

 6. Włącz przełącznik Logowanie.
 7. W sekcji Operacje na plikach wybierz operacje, które chcesz monitorować: Zapis, Usuń.
 8. W sekcji Filtruj według formatów plików wybierz formaty plików, których skojarzone operacje powinny zostać zarejestrowane przez Kontrolę urządzeń.
 9. Wybierz użytkowników lub grupy użytkowników korzystających z nośników wymiennych, które chcesz monitorować.
 10. Zapisz swoje zmiany.

W wyniku tego działania, jeśli użytkownicy zapisują do plików znajdujących się na nośnikach wymiennych lub usuwają pliki z nośników wymiennych, Kaspersky Endpoint Security będzie zapisywał informacje o tych działaniach do raportu zdarzeń i wyśle zdarzenia do Kaspersky Security Center. Możesz wyświetlić zdarzenia skojarzone z plikami na nośnikach wymiennych w Konsoli administracyjnej Kaspersky Security Center, w obszarze roboczym węzła Serwer administracyjny, na zakładce Zdarzenia. Aby zdarzenia były wyświetlane w lokalnym raporcie zdarzeń Kaspersky Endpoint Security, w ustawieniach powiadomień modułu Kontrola urządzeń należy zaznaczyć pole Operacja na pliku została wykonana.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.