Zarządzanie aplikacją za pośrednictwem interfejsu API REST

14 lutego 2024

ID 189442

Kaspersky Endpoint Security umożliwia skonfigurowanie ustawień aplikacji, uruchamianie skanowania, aktualizowanie antywirusowych baz danych i wykonywanie innych zadań przy użyciu rozwiązań innych firm. Kaspersky Endpoint Security oferuje w tym celu interfejs API. Interfejs API REST Kaspersky Endpoint Security działa przez HTTP i składa się z zestawu metod żądania / odpowiedzi. Innymi słowy, możesz zarządzać Kaspersky Endpoint Security za pomocą rozwiązania innej firmy, a nie lokalnego interfejsu aplikacji lub Konsoli administracyjnej Kaspersky Security Center.

Aby rozpocząć korzystanie z interfejsu API REST, musisz zainstalować Kaspersky Endpoint Security z obsługą interfejsu API REST. Klient REST i Kaspersky Endpoint Security muszą być zainstalowani na tym samym komputerze.

W celu zapewnienia bezpiecznej interakcji między Kaspersky Endpoint Security a klientem REST:

  • Skonfiguruj ochronę klienta REST przed nieautoryzowanym dostępem zgodnie z zaleceniami dewelopera klienta REST. Skonfiguruj ochronę folder klienta REST przed pracą z pomocą Discretionary Access Control List – DACL.
  • Aby uruchomić klienta REST, użyj oddzielnego konta z uprawnieniami administratora. Zablokuj interaktywne logowanie do systemu dla tego konta.

Aplikacja jest zarządzana za pomocą interfejsu API REST pod adresem http://127.0.0.1 lub http://localhost. Zdalne zarządzanie Kaspersky Endpoint Security za pośrednictwem interfejsu API REST nie jest możliwe.

OTWÓRZ DOKUMENTACJĘ API REST

W tej sekcji pomocy

Instalowanie aplikacji za pośrednictwem interfejsu API REST

Praca z interfejsem API

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.