Eksportowanie i importowanie zaufanych stref

14 lutego 2024

ID 240916

Strefa zaufana jest utworzoną przez administratora listą obiektów i aplikacji, które nie są monitorowane przez Kaspersky Endpoint Security. Strefa zaufana składa się z następujących list: wykluczenia ze skanowania oraz zaufane aplikacje. Możesz eksportować te listy do plików XML i innych formatów. Następnie możesz zmodyfikować plik, na przykład, aby zwiększyć liczbę wykluczeń tego samego typu. Możesz także użyć funkcji eksportowania/importowania, aby wykonać kopię zapasową listy wykluczeń i listy zaufanych aplikacji lub przenieść listy na inny serwer.

Aplikacja wykorzystuje następujące formaty eksportu i importu listy wykluczeń:

  • XML jest dostępny w Konsoli administracyjnej (MMC), Web Console i Cloud Console.
  • DAT jest dostępny tylko do importu w Konsoli administracyjnej (MMC). Celem tego formatu jest zachowanie zgodności ze starszymi wersjami aplikacji. Możesz przekonwertować plik DAT na format XML w Konsoli administracyjnej (MMC), aby przeprowadzić migrację list wykluczeń do Web Console.
  • CSV jest dostępny tylko w lokalnym interfejsie aplikacji.

Kaspersky Endpoint Security używa formatu XML do eksportowania i importowania listy zaufanych aplikacji.

Eksportowanie i importowanie strefy zaufanej w Konsoli administracyjnej (MMC)

Jak wyeksportować lub zaimportować strefę zaufaną w Web Console i Cloud Console?

Jak wyeksportować lub zaimportować strefę zaufaną w interfejsie aplikacji?

Zobacz również:

Tworzenie i korzystanie z pliku konfiguracyjnego

Eksportowanie i importowanie listy zaufanych urządzeń

Eksportowanie i importowanie listy zaufanych adresów internetowych

Eksportowanie i importowanie listy wykluczeń z blokowania

Eksportowanie i importowanie reguł dla pakietów sieciowych

Eksportowanie i importowanie listy wykluczeń z ochrony folderów współdzielonych przed zewnętrznym szyfrowaniem

Eksportowanie i importowanie reguł kontroli sieci

Eksportowanie i importowanie reguł Kontroli aplikacji

Eksportowanie i importowanie wykluczeń dla reguł Adaptacyjnej kontroli anomalii

Eksportowanie i importowanie list monitorowanych portów

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.