Przesyłanie wiadomości między użytkownikami a administratorem

14 lutego 2024

ID 132089

Komponenty Kontrola aplikacji, Kontrola urządzeń, Kontrola sieci i Adaptacyjna kontrola anomalii umożliwiają użytkownikom sieci LAN, którzy mają zainstalowany program Kaspersky Endpoint Security, wysyłanie wiadomości do administratora.

Użytkownik może chcieć wysłać wiadomość do administratora lokalnej sieci firmowej w następujących przypadkach:

 • Kontrola urządzeń zablokowała dostęp do urządzenia.

  Szablon wiadomości z prośbą o dostęp do zablokowanego urządzenia jest dostępny w interfejsie Kaspersky Endpoint Security, w sekcji Kontrola urządzeń.

 • Kontrola aplikacji zablokowała uruchomienie aplikacji.

  Szablon wiadomości z prośbą o zezwolenie na uruchomienie zablokowanej aplikacji jest dostępny w interfejsie Kaspersky Endpoint Security, w sekcji Kontrola aplikacji.

 • Kontrola sieci zablokowała dostęp do zasobu sieciowego.

  Szablon wiadomości z prośbą o dostęp do zablokowanego zasobu sieciowego jest dostępny w interfejsie Kaspersky Endpoint Security, w sekcji Kontrola sieci.

Metoda używana do wysyłania wiadomości oraz wykorzystanie szablonu zależą od tego, czy na komputerze z zainstalowanym programem Kaspersky Endpoint Security działa profil Kaspersky Security Center oraz czy jest połączenie z Serwerem administracyjnym Kaspersky Security Center. Możliwe są następujące scenariusze:

 • Jeśli profil Kaspersky Security Center nie działa na komputerze, na którym jest zainstalowany Kaspersky Endpoint Security, komunikat użytkownika zostanie wysłany do administratora sieci lokalnej za pośrednictwem poczty elektronicznej.

  Pola wiadomości są uzupełniane wartościami z pól szablonu, zdefiniowanego w lokalnym interfejsie Kaspersky Endpoint Security.

 • Jeśli profil Kaspersky Security Center działa na komputerze, na którym jest zainstalowany Kaspersky Endpoint Security, standardowa wiadomość zostanie wysłana na Serwer administracyjny Kaspersky Security Center.

  W tym przypadku wiadomości użytkownika można sprawdzić w miejscu przechowywania zdarzeń programu Kaspersky Security Center (patrz instrukcja poniżej). Pola wiadomości są uzupełniane wartościami z szablonu zdefiniowanego w profilu Kaspersky Security Center.

 • Jeśli na komputerze z zainstalowanym produktem Kaspersky Endpoint Security działa profil użytkownika mobilnego z Kaspersky Security Center, metoda używana do wysyłania wiadomości zależy od tego, czy jest połączenie z Kaspersky Security Center.
  • Jeśli zostało nawiązane połączenie z Kaspersky Security Center, Kaspersky Endpoint Security wysyła standardowa wiadomość na Serwer administracyjny Kaspersky Security Center.
  • Jeśli nie zostało nawiązane połączenie z Kaspersky Security Center, komunikat użytkownika jest wysyłany do administratora sieci lokalnej za pośrednictwem poczty elektronicznej.

  W obu przypadkach pola wiadomości są uzupełniane wartościami z szablonu zdefiniowanego w profilu Kaspersky Security Center.

W celu przejrzenia wiadomości użytkownika w miejscu przechowywania zdarzeń programu Kaspersky Security Center:

 1. Otwórz Konsolę administracyjną Kaspersky Security Center.
 2. W węźle Serwer administracyjny drzewa Konsoli administracyjnej wybierz zakładkę Zdarzenia.

  Obszar roboczy Kaspersky Security Center wyświetla wszystkie zdarzenia występujące podczas działania Kaspersky Endpoint Security, w tym wiadomości wysyłane do administratora, które są odbierane przez użytkowników sieci LAN.

 3. Aby skonfigurować filtrowanie zdarzeń, na liście rozwijalnej Wybory zdarzeń wybierz Żądania użytkownika.
 4. Wybierz wiadomość, która ma zostać wysłana do administratora.
 5. W prawej części obszaru roboczego Konsoli administracyjnej kliknij Otwórz okno właściwości zdarzenia.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.