Kwestie specjalne dotyczące pracy z różnymi wersjami wtyczek zarządzających

14 lutego 2024

ID 134238

Możesz zarządzać Kaspersky Endpoint Security za pośrednictwem Kaspersky Security Center tylko wtedy, gdy posiadasz Wtyczkę zarządzającą, której wersja jest równa lub nowsza niż wersja określona w informacjach dotyczących kompatybilności Kaspersky Endpoint Security z Wtyczką zarządzającą. Możesz sprawdzić minimalną wymaganą wersję Wtyczki zarządzającej w pliku installer.ini, znajdującym się w pakiecie dystrybucyjnym.

Jeśli otwarty jest jakikolwiek element (taki, jak zasada lub zadanie), wtyczka zarządzająca sprawdzi informacje dotyczące jego kompatybilności. Jeśli wersja wtyczki zarządzającej jest równa lub nowsza niż wersja określona w informacjach dotyczących kompatybilności, możesz zmienić ustawienia tego komponentu. W przeciwnym razie nie będziesz mógł używać wtyczki zarządzającej do zmiany ustawień wybranego elementu. Zalecane jest zaktualizowanie wtyczki zarządzającej.

Jeśli wtyczka zarządzająca Kaspersky Endpoint Security jest zainstalowana w Konsoli administracyjnej, podczas instalowania nowej wersji wtyczki zarządzającej należy wziąć pod uwagę następujące kwestie:

  • Poprzednia wersja wtyczki zarządzającej Kaspersky Endpoint Security zostanie usunięta.
  • Nowa wersja wtyczki zarządzającej Kaspersky Endpoint Security obsługuje zarządzanie poprzednią wersją Kaspersky Endpoint Security for Windows na komputerach użytkowników.
  • Możesz użyć nowej wersji wtyczki zarządzającej, aby zmienić ustawienia w zasadach, zadaniach i innych elementach utworzonych przez poprzednią wersję wtyczki zarządzającej.
  • W przypadku nowych ustawień nowsza wersja wtyczki zarządzającej stosuje domyślne wartości, gdy profil, profil zasad lub zadanie jest zapisywane po raz pierwszy.

    Po zaktualizowaniu wtyczki zarządzającej zalecane jest sprawdzenie i zapisanie wartości nowych ustawień w zasadach i profilach zasad. Jeśli tego nie zrobisz, nowe grupy ustawień Kaspersky Endpoint Security na komputerze użytkownika przyjmą domyślne wartości i mogą być edytowane (atrybut Ikona otwartej kłódki.). Zalecane jest sprawdzenie ustawień, zaczynając od zasad i profili zasad na najwyższym poziomie hierarchii. Zalecane jest także użycie konta użytkownika, które posiada uprawnienia dostępu do wszystkich obszarów funkcyjnych Kaspersky Security Center.

    Aby poznać nowe możliwości aplikacji, zapoznaj się z Informacjami o kompilacji lub systemem pomocy aplikacji.

  • Jeśli nowy parametr został dodany do grupy ustawień w nowej wersji wtyczki zarządzającej, poprzednio zdefiniowany stan atrybutu Ikona zamkniętej kłódki. / Ikona otwartej kłódki. dla tej grupy ustawień nie zostanie zmieniony.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.