Działanie Kaspersky Endpoint Security i kompatybilność z innymi aplikacjami

14 lutego 2024

ID 128143

Wydajność Kaspersky Endpoint Security wiąże się z liczbą typów wykrywanych szkodliwych obiektów, zużyciem energii i wykorzystaniem zasobów komputera.

Wybieranie typów wykrywanych obiektów

Kaspersky Endpoint Security umożliwia dostosowanie ochrony komputera i wybranie typów obiektów wykrywanych przez aplikację podczas działania. Kaspersky Endpoint Security zawsze skanuje system operacyjny w poszukiwaniu wirusów, robaków i trojanów. Nie możesz wyłączyć skanowania tych typów obiektów. Takie szkodliwe oprogramowanie może wyrządzić znaczne szkody w komputerze. Aby zwiększyć ochronę komputera, możesz poszerzyć zakres wykrywanych typów obiektów, włączając monitorowanie legalnych aplikacji, które cyberprzestępca może przejąć w celu wyrządzenia szkód lub kradzieży danych.

Korzystanie z trybu oszczędzania energii

Zużycie energii przez aplikację jest kluczowe dla komputerów przenośnych. Zaplanowane zadania z Kaspersky Endpoint Security zazwyczaj wykorzystują dużą ilość zasobów. Aby oszczędzać energię w trakcie pracy na baterii, możesz użyć trybu oszczędzania energii.

W trybie oszczędzania energii automatycznie odraczane są następujące zadania:

  • Zadanie aktualizacji;
  • Zadanie Pełne skanowanie;
  • Zadanie Skanowanie obszarów krytycznych;
  • Zadanie Skanowanie obiektów;
  • Zadanie Sprawdzanie integralności.

Niezależnie od tego, czy tryb oszczędzania energii jest włączony, Kaspersky Endpoint Security wstrzymuje zadania szyfrowania po przejściu komputera przenośnego do trybu pracy na bateriach. Aplikacja wznawia zadania szyfrowania po przejściu komputera przenośnego z trybu pracy na bateriach do trybu głównego.

Udostępnianie zasobów komputera innym aplikacjom

Zużycie zasobów komputera przez Kaspersky Endpoint Security podczas skanowania komputera może zwiększyć obciążenie podsystemów procesora i dysku twardego, a także wpłynąć na wydajność innych aplikacji. Aby rozwiązać problem równoczesnego wykonywania działań w trakcie dużego obciążenia procesora i podsystemów dysku, Kaspersky Endpoint Security może udostępnić zasoby innym aplikacjom.

Używanie zaawansowanej technologii leczenia

Obecnie szkodliwe aplikacje mogą wnikać do najniższych poziomów systemu operacyjnego, co praktycznie uniemożliwia jego usunięcie. Po wykryciu szkodliwej aktywności w systemie operacyjnym, Kaspersky Endpoint Security wykonuje zaawansowaną procedurę leczenia, która korzysta ze specjalnej technologii zaawansowanego leczenia. Technologia zaawansowanego leczenia służy do usuwania z systemu operacyjnego szkodliwych aplikacji, które już uruchomiły swoje procesy w pamięci RAM i nie pozwalają aplikacji Kaspersky Endpoint Security na usunięcie ich przy pomocy innych metod. W rezultacie zagrożenie zostanie zneutralizowane. W trakcie działania Zaawansowanego leczenia zaleca się nie uruchamiać nowych procesów ani nie modyfikować rejestru systemu operacyjnego. Technologia zaawansowanego leczenia wykorzystuje dużą ilość zasobów systemu operacyjnego, co może spowolnić inne aplikacje.

Po zakończeniu procesu Zaawansowanego leczenia na komputerze działającym pod kontrolą Microsoft Windows dla stacji roboczych, Kaspersky Endpoint Security poprosi użytkownika o pozwolenie na ponowne uruchomienie komputera. Po ponownym uruchomieniu systemu Kaspersky Endpoint Security wykryje pliki szkodliwego oprogramowania i rozpocznie „lekkie” pełne skanowanie komputera.

Ponowne uruchomienie nie jest możliwe na komputerze działającym pod kontrolą Microsoft Windows dla serwerów z powodu specyfiki Kaspersky Endpoint Security. Nieplanowane ponowne uruchomienie serwera plików może doprowadzić do tymczasowej niedostępności danych serwera plików lub utraty niezapisanych danych. Zaleca się uruchamiać serwer plików trzymając się ściśle ustalonego terminarza. Z tego powodu technologia zaawansowanego leczenia jest domyślnie wyłączona dla serwerów plików.

Jeśli aktywna infekcja zostanie wykryta na serwerze plików, zdarzenie zostanie przesłane do Kaspersky Security Center wraz z informacją, że konieczne jest Zaawansowane leczenie. Aby wyleczyć aktywną infekcję na serwerze, włącz technologię zaawansowanego leczenia dla serwerów i uruchom grupowe zadanie Skanowanie w poszukiwaniu złośliwego oprogramowania w momencie wygodnym dla użytkowników serwera.

W tej sekcji

Włączanie i wyłączanie trybu oszczędzania energii

Włączanie i wyłączanie udostępniania zasobów innym aplikacjom

Praktyczne zastosowanie aplikacji do optymalizowania wydajności Kaspersky Endpoint Security

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.