Zarządzanie uprawnieniami aplikacji

14 lutego 2024

ID 39278

Domyślnie, aktywność aplikacji jest kontrolowana w oparciu o uprawnienia aplikacji, które są definiowane dla określonej grupy zaufania, do której Kaspersky Endpoint Security przypisał aplikację przy jej pierwszym uruchomieniu. Jeżeli jest to konieczne, możesz zmodyfikować uprawnienia aplikacji dla całej grupy zaufania, dla pojedynczej aplikacji lub grupy aplikacji znajdujących się w grupie zaufania.

Ręcznie zdefiniowane uprawnienia aplikacji posiadają wyższy priorytet niż uprawnienia aplikacji, które zostały zdefiniowane dla grupy zaufania. Innymi słowy, jeśli ręcznie zdefiniowane uprawnienia aplikacji różnią się od uprawnień aplikacji zdefiniowanych dla grup zaufania, komponent Ochrona przed włamaniami kontroluje aktywność aplikacji zgodnie z ręcznie zdefiniowanymi uprawnieniami aplikacji.

Reguły, które tworzysz dla aplikacji, są dziedziczone przez aplikacje potomne. Na przykład, jeśli zablokujesz całą aktywność sieciową dla cmd.exe, cała aktywność sieciowa zostanie także zablokowana dla notepad.exe, gdy zostanie uruchomiony przy użyciu cmd.exe. Jeśli aplikacja nie jest potomną aplikacją, z której jest uruchamiana, reguły nie są dziedziczone.

Jak zmienić uprawnienia aplikacji w Konsoli administracyjnej (MMC)?

Jak zmienić uprawnienia aplikacji w Web Console i Cloud Console?

Jak zmienić uprawnienia aplikacji w interfejsie aplikacji?

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.