Testowanie trybu listy zezwolonych

14 lutego 2024

ID 165699

Aby upewnić się, że reguły Kontroli aplikacji nie będą blokowały aplikacji niezbędnych do pracy, po utworzeniu nowych reguł zalecane jest włączenie testowania reguł Kontroli aplikacji i sprawdzenie ich działania. Jeśli testowanie jest włączone, Kaspersky Endpoint Security nie zablokuje aplikacji, których uruchamianie jest zabronione przez reguły Kontroli aplikacji, ale zamiast tego wyśle informacje o ich uruchomieniu do Serwera administracyjnego.

Podczas testowania listy zezwolonych zalecane jest wykonanie następujących działań:

  1. Określenie okresu testowego (liczącego od kilku dni do dwóch miesięcy).
  2. Włącz testowanie reguł Kontroli aplikacji.
  3. Sprawdź zdarzenia będące wynikiem testowania działania Kontroli aplikacji i raporty dotyczące zablokowanych aplikacji w trybie testowym w celu przeanalizowania wyników testu.
  4. W oparciu o wyniki analizy, wprowadź zmiany w ustawieniach trybu listy zezwolonych.

    W szczególności na podstawie wyników testu można dodać pliki wykonywalne związane ze zdarzeniami do kategorii aplikacji.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.