Giám sát việc sử dụng ổ đĩa di động

14 Tháng Hai, 2024

ID 134053

Giám sát việc sử dụng ổ đĩa di động bao gồm:

 • Giám sát hoạt động trên các tập tin trên ổ đĩa di động.
 • Giám sát kết nối và ngắt kết nối của các ổ đĩa di động được tin tưởng.

  Kaspersky Endpoint Security cho phép giám sát kết nối và ngắt kết nối của tất cả các thiết bị được tin tưởng và không chỉ ổ đĩa di động. Bạn có thể bật tính năng ghi nhật ký sự kiện trong thiết lập thông báo cho thành phần Kiểm soát thiết bị. Các sự kiện có mức độ bảo mật Thông tin.

Để cho phép giám sát việc sử dụng ổ đĩa di động:

 1. Trong cửa sổ chính của ứng dụng, hãy nhấn nút Biểu tượng thiết lập ứng dụng có hình dạng bánh răng..
 2. Trong cửa sổ thiết lập ứng dụng, hãy chọn Kiểm soát bảo mậtKiểm soát thiết bị.
 3. Trong mục Thiết lập truy cập, hãy nhấn nút Các thiết bị và mạng Wi-Fi.

  Cửa sổ được mở sẽ hiển thị các quy tắc truy cập cho tất cả các thiết bị được thêm vào danh mục thành phần Kiểm soát thiết bị.

  Cửa sổ để cấu hình quyền truy cập vào thiết bị. Người dùng có thể cấu hình quyền truy cập vào thiết bị và đặt các tham số truy cập bổ sung như lịch truy cập.

  Các loại thiết bị trong thành phần Kiểm soát thiết bị

 4. Trong mục Truy cập đến các Thiết bị lưu trữ, hãy chọn Ổ đĩa di động.
 5. Trong cửa sổ mở ra, hãy chọn thẻ Nhật ký.

  Cửa sổ để cấu hình ghi nhật ký sự kiện về việc sử dụng ổ đĩa di động. Người dùng có thể chọn các sự kiện để được ghi lại.

  Thiết lập giám sát sử dụng ổ đĩa di động

 6. Bật nút bật/tắt Nhật ký.
 7. Trong mục Thao tác với tập tin, hãy chọn các thao tác bạn muốn theo dõi: Ghi, Xóa.
 8. Trong mục Lọc theo định dạng tập tin, hãy chọn định dạng tập tin có các hoạt động liên quan sẽ được thành phần Kiểm soát thiết bị lưu nhật ký.
 9. Chọn người dùng hoặc nhóm người dùng có hoạt động sử dụng ổ đĩa di động mà bạn muốn giám sát.
 10. Lưu các thay đổi của bạn.

Kết quả là khi người dùng ghi vào tập tin có trên ổ đĩa di động hoặc xóa tập tin khỏi ổ đĩa di động, Kaspersky Endpoint Security sẽ lưu thông tin về các hoạt động đó vào nhật ký sự kiện và gửi các sự kiện đến Kaspersky Security Center. Bạn có thể xem các sự kiện liên quan với các tập tin trên các ổ đĩa di động trong Bảng điều khiển quản trị Kaspersky Security Center trong không gian làm việc của nút Administration Server trên thẻ Events. Để các sự kiện được hiển thị trong bản ghi sự kiện Kaspersky Endpoint Security cục bộ, bạn phải chọn hộp kiểm Thao tác với tập tin đã được thực thi trong thiết lập thông báo cho thành phần Kiểm soát Thiết bị.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.