Làm thế nào để sử dụng giấy phép trên thiết bị của bạn

4 Tháng Tư, 2023

ID 95256

Để sử dụng giấy phép trên thiết bị của bạn:

  1. Vào mục Giấy phép.
  2. Đảm bảo bạn đã bổ sung thông tin về giấy phép vào tài khoản của bạn.
  3. Trên bảng điều khiển của giấy phép, nhấn vào nút Tải về.
  4. Tải về gói cài đặt ứng dụng lên thiết bị của bạn.
  5. Cài đặt và khởi chạy ứng dụng trên thiết bị.
  6. Nhập thông tin tài khoản của bạn, nếu được yêu cầu.

    Giấy phép này được sử dụng trong ứng dụng.

Xem thêm

Làm thế nào để gửi giấy phép đến một thiết bị được kết nối

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.