Bảng điều khiển Quản lý Kaspersky Small Office Security

4 Tháng Tư, 2023

ID 95214

Bảng điều khiển quản lý là tài khoản để quản lý chức năng bảo mật các máy tính văn phòng và thiết bị di động của bạn.

Từ tài khoản của bạn, bạn có thể:

Mục Trợ giúp này cung cấp thông tin về Bảng điều khiển quản lý và các chức năng chính của nó.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.