Làm thế nào để kết nối một thiết bị đến tài khoản của bạn

4 Tháng Tư, 2023

ID 95241

Để kết nối một thiết bị đến tài khoản của bạn trên Bảng điều khiển quản lý, bạn cần phải kết nối đến tài khoản của mình một ứng dụng Kaspersky đã được cài đặt trên thiết bị. Vui lòng xem hướng dẫn cho ứng dụng Kaspersky của bạn bên dưới:

  • Kaspersky Small Office Security
  • Kaspersky Internet Security cho Mac
  • Kaspersky Internet Security cho Android
  • Kaspersky Password Manager

Bạn có thể cần tải về và cài đặt phiên bản mới nhất của ứng dụng từ tài khoản của bạn.

Làm thế nào để kết nối một thiết bị nếu bạn chưa cài đặt ứng dụng Kaspersky

Xem thêm

Cách tải về các ứng dụng đã mua của bạn

Thông tin về việc bảo vệ thiết bị từ tài khoản của bạn

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.