Làm thế nào để tạo một tài khoản

4 Tháng Tư, 2023

ID 95227

Nếu bạn vẫn chưa có tài khoản, bạn có thể tạo trên trang đăng nhập của Bảng điều khiển quản lý.

Để tạo một tài khoản:

 1. Ở trang đăng nhập, nhấn nút Đăng ký.

  Một cửa sổ sẽ được mở ra, yêu cầu các thông tin cần thiết để tạo tài khoản.

 2. Nhập địa chỉ email của bạn.
 3. Tạo và nhập mật khẩu của bạn.

  Mật khẩu phải chứa ít nhất 8 ký tự, bao gồm ít nhất một chữ số, một chữ hoa và một chữ thường, và không chứa dấu cách. Xem tất cả các Yêu cầu đối với mật khẩu.

 4. Nhập lại mật khẩu của bạn.
 5. Nhấn nút Tạo tài khoản.

  Một liên kết xác minh được gửi đến địa chỉ email của bạn.

 6. Hãy kiểm tra hộp thư của bạn và nhấn vào liên kết xác minh.

  Tài khoản của bạn được tạo và địa chỉ email của bạn được xác minh.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.