Làm thế nào để xem danh sách tất cả các ứng dụng và mã kích hoạt của bạn

4 Tháng Tư, 2023

ID 95251

Bạn có thể gửi thư với thông tin về tất cả các ứng dụng và mã kích hoạt đến địa chỉ email của mình.

Để gửi thông tin về các ứng dụng và mã kích hoạt đã kết nối qua email:

  1. Ở phần trên của trang, nhấn vào liên kết Thiết lập tài khoản.
  2. Vào thẻ Các mã kích hoạt.
  3. Nhập địa chỉ email của bạn.

    Theo mặc định, thư sẽ được gửi đến địa chỉ email mà bạn đã chọn để đăng nhập vào Bảng điều khiển quản lý.

  4. Nhấn vào nút Gửi.

Thư chứa danh sách các ứng dụng và mã kích hoạt sẽ được gửi đến địa chỉ email đã chỉ định.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.