Thông tin về tài khoản Bảng điều khiển quản lý

4 Tháng Tư, 2023

ID 95393

Bạn có thể đăng nhập vào Bảng điều khiển quản lý sử dụng một tài khoản Kaspersky có thể được sử dụng trên nhiều tài nguyên khác nhau của công ty. Bạn có thể tạo tài khoản của bạn, ví dụ như trên trang đăng nhập của Bảng điều khiển quản lý hoặc trong ứng dụng Kaspersky của mình.

Bảng điều khiển quản lý chỉ được thiết kế để quản lý các giải pháp Kaspersky Small Office Security. Thiết bị hoặc giấy phép được sử dụng với tài khoản Kaspersky của bạn nhưng không phải là một phần của Kaspersky Small Office Security không được hiển thị trên Bảng điều khiển quản lý.

Xem thêm

Làm thế nào để tạo một tài khoản

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.