Làm thế nào để xóa tài khoản của bạn

4 Tháng Tư, 2023

ID 95252

Hành động này sẽ xóa tài khoản của bạn cùng mọi dữ liệu liên quan khỏi Bảng điều khiển quản lý. Hành động này không thể được hoàn tác. Việc xóa tài khoản của bạn không ảnh hưởng đến giấy phép đang hoạt động nào, cũng như không ảnh hưởng đến việc tự động gia hạn giấy phép. Chúng sẽ không bị vô hiệu và sẽ tiếp tục hoạt động. Để vô hiệu một giấy phép, vui lòng liên hệ với bộ phận Dịch vụ khách hàng.

Để xóa tài khoản của bạn:

  1. Ở phần trên của trang, nhấn vào liên kết Thiết lập tài khoản.
  2. Vào thẻ Xóa tài khoản.
  3. Bấm vào nút Xóa.
  4. Hãy nhập mật khẩu cho tài khoản của bạn.
  5. Nhấn vào nút Tiếp tục.

    Tài khoản sẽ bị xóa. Một thư chứa thông tin về các ứng dụng đã kết nối và mã kích hoạt đã được nhập sẽ được gửi đến địa chỉ email của bạn.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.