Làm thế nào để gỡ bỏ ứng dụng

12 Tháng Mười, 2023

ID 127354

Trình hướng dẫn cài đặt sẽ giúp bạn gỡ bỏ Kaspersky VPN Secure Connection.

Để bắt đầu Trình hướng dẫn trên một máy tính sử dụng Microsoft Windows 7 hoặc cũ hơn,

trong menu Start, hãy chọn All Programs Kaspersky VPN Secure ConnectionGỡ bỏ Kaspersky VPN Secure Connection.

Cách khởi động Trình hướng dẫn trên một máy tính sử dụng Microsoft Windows 8 hoặc mới hơn

Trong phần này

Bước 1. Chuẩn bị gỡ bỏ ứng dụng

Bước 2. Xác nhận gỡ bỏ ứng dụng

Bước 3. Lưu lại cấu hình của ứng dụng

Bước 4. Hoàn tất gỡ bỏ ứng dụng

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.