Cách tắt VPN trong trình duyệt

12 Tháng Mười, 2023

ID 145691

Trước khi kết nối bảo mật được thiết lập, bạn có thể tắt kết nối bảo mật trong cửa sổ của trình duyệt.

Để tắt VPN trong trình duyệt của bạn,

nhấn nút Hủy bỏ trong cửa sổ trình duyệt hiển thị tiến trình kết nối bảo mật.

Kaspersky VPN Secure Connection sẽ không nhắc bạn bật một kết nối bảo mật trên website này trong thời hạn 6 giờ. Khi thời hạn này kết thúc, ứng dụng sẽ nhắc bạn bật một kết nối bảo mật trên website này.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.