Cài đặt và gỡ bỏ ứng dụng

12 Tháng Mười, 2023

ID 94958

Trong phần này

Làm thế nào để cài đặt ứng dụng

Làm thế nào để nâng cấp một phiên bản trước của ứng dụng

Làm thế nào để gỡ bỏ ứng dụng

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.