Gửi tập tin dữ liệu

12 Tháng Mười, 2023

ID 128323

Khi đã được khởi tạo, các tập tin dấu vết và báo cáo trạng thái hệ thống nên được gửi đến các chuyên gia Dịch vụ khách hàng.

Bạn sẽ cần một mã số yêu cầu hiện hoạt để tải tập tin lên máy chủ Dịch vụ của Kaspersky. Bạn có thể tìm số này trên My Kaspersky.

Cách tải tập tin dữ liệu lên máy chủ Dịch vụ của Kaspersky

Nếu bạn không thể gửi các tập tin vì bất cứ lý do gì, tập tin dữ liệu có thể được lưu trữ trên máy tính của bạn và sau đó được gửi từ My Kaspersky.

Cách lưu tập tin dữ liệu vào ổ đĩa

Bạn có thể gửi tập tin nén đó đến bộ phận Dịch vụ khách hàng.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.