Cách nhận hỗ trợ

12 Tháng Mười, 2023

ID 128317

Nếu bạn không tìm thấy giải pháp cho vấn đề của mình trong tài liệu về ứng dụng hoặc trong các nguồn thông tin khác về ứng dụng thì bạn nên liên hệ với bộ phận Dịch vụ khách hàng. Truy cập website Hỗ trợ của Kaspersky để liên hệ với các chuyên gia của chúng tôi. Họ sẽ giải đáp các thắc mắc của bạn về việc cài đặt và sử dụng ứng dụng.

Trước khi liên hệ với bộ phận Dịch vụ khách hàng, vui lòng đọc quy tắc hỗ trợ.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.