Bước 1. Chuẩn bị gỡ bỏ ứng dụng

12 Tháng Mười, 2023

ID 128326

Cửa sổ Chuẩn bị gỡ bỏ ứng dụng sẽ mở ra.

Chờ cho quá trình gỡ bỏ ứng dụng được hoàn tất và nhấn nút Tiếp theo >.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.