Ochrana KATA

26. dubna 2024

ID 138414

Můžete nakonfigurovat integraci aplikace Kaspersky Secure Mail Gateway s platformou Kaspersky Anti Targeted Attack.

Kaspersky Anti Targeted Attack Platform (KATA) je aplikace určená pro ochranu podnikové IT infrastruktury a včasnou detekci hrozeb, jako jsou útoky nulového dne, cílené útoky a pokročilé trvalé hrozby (dále také jen „APT“).

V důsledku integrace bude aplikace Kaspersky Secure Mail Gateway schopna posílat e-mailové zprávy do systému KATA ke kontrole a přijímat výsledky kontroly. KATA kontroluje, zda zprávy nevykazují známky cílených útoků a průniků do podnikové IT infrastruktury.

Na základě výsledků kontroly KATA může Kaspersky Secure Mail Gateway blokovat jednotlivé zprávy.

Jsou možné následující varianty integrace KATA:

  • S jedným serverem KATA.

    Pro integraci postačí zadat IP adresu serveru KATA se součástí Řídicí uzel. Pokud je součást Řídicí uzel nasazena jako cluster (k dispozici pro KATA verze 5.0 a novější), můžete určit IP adresu libovolného zpracovatelského serveru v clusteru.

    Adresa je zadaná v nastavení integrace KATA ve webovém rozhraní řídicího uzlu Kaspersky Secure Mail Gateway.

  • S clustere KATA a s integrovaným nástrojem pro vyrovnávání zátěže (k dispozici u KATA 5.0 a novější).

    Více serverů pro zpracování KATA z clusteru Řídicího uzlu zajišťuje odolnost proti chybám — pokud dojde ke ztrátě připojení s jedním ze serverů, klienti automaticky přejdou na jeden z jiných dostupných serverů.

    Integrovaný nástroj pro vyrovnávání zátěže funguje na uzlech clusteru aplikace Kaspersky Secure Mail Gateway . Integrovaný nástroj pro vyrovnávání zátěže monitoruje dostupnost serverů KATA pro každý uzel a poskytuje automatické přepínání mezi servery KATA.

V této části nápovědy

Integrace s jedním serverem KATA

Integrace s více servery clusteru KATA

Vytváří se konfigurační soubor pro integrovaný nástroj pro vyrovnávání zatížení

Konfigurace a spuštění integrovaného nástroje pro vyrovnávání zatížení v uzlu clusteru

Přidání serveru KATA

Konfigurace nastavení ochrany KATA

Řídicí panel integrace KATA

Přidávání, úpravy a odstraňování IP adres serverů KATA

Zakázání integrace KATA

Byl článek užitečný?
Co můžeme vylepšit?
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.