Získání informací pro technickou podporu

26. dubna 2024

ID 216889

Když informujete technickou podporu společnosti Kaspersky o problému, může požádat o informace pro ladění, mezi něž patří soubory trasování a další informace o operačním systému, spuštěných procesech a další diagnostické informace. Soubor trasování umožňuje krok za krokem trasovat provádění příkazů aplikace a určit fázi, ve které dochází k chybě. Můžete vybrat události, které budou zapisovány do souboru trasování: chyby nebo informační zprávy. Všechny soubory trasování a další informace pro ladění se přidají do archivu, který můžete poskytnout technické podpoře.

Soubory trasování mohou obsahovat informace o vaší společnosti, které považujete za důvěrné. Před odesláním archivu si vyžádejte schválení ohledně obsahu odesílaného archivu od bezpečnostního oddělení organizace. Než protokol trasování odešlete, vymažte všechna data, která považujete za důvěrná.

Veškeré operace s diagnostickými údaji jsou zpřístupněny oprávněním Získat diagnostické údaje.

Získání informací pro technickou podporu zahrnuje následující kroky:

  1. Změna úrovně trasování na Ladění
  2. Zpětné zjištění akcí uživatele, které předcházely chybě
  3. Vytvoření souboru trasování
  4. Stažení souboru trasování

Úroveň trasováníLadění je výrazně náročnější na subsystém úložiště a snižuje výkon aplikace. Po získání souboru trasování doporučujeme změnit úroveň trasování na Chyby.

V této části

Vytvoření souboru trasování

Změna úrovně trasování

Stažení souboru trasování

Odstranění souboru trasování

Byl článek užitečný?
Co můžeme vylepšit?
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.