Konfigurace plánu a nastavení aktualizace databáze

23. května 2024

ID 91221

Postup konfigurace plánu a nastavení aktualizace databáze:

 1. V okně webového rozhraní aplikace vyberte část NastaveníExterní službyAktualizace databáze.
 2. Vyberte kartu Nastavení aktualizace tab.
 3. V rozevíracím seznamu Zdroj vyberte jeden z těchto zdrojů aktualizace:
  • Servery Kaspersky (bezpečné připojení).
  • Servery Kaspersky (nechráněné připojení).
  • Vlastní.

  Standardně je hodnota nastavena na Servery Kaspersky (bezpečné připojení).

 4. Pokud jste v předchozím kroku vybrali možnost Vlastní do pole Vlastní zdroj zadejte adresu vlastního zdroje, z něhož chcete přijímat aktualizační balíčky. Můžete zadat následující zdroje:
  • URL aktualizačního serveru

   U serverů, které používají protokol HTTPS, se bude aktualizace provádět, pouze pokud je zadán server společnosti Kaspersky.

  • Místní adresář

   Zadejte úplnou cestu k adresáři aktualizace, který se nachází ve všech uzlech clusteru. Pokud adresář se zadanou cestou není přítomen v řídicím uzlu, zobrazí se upozornění. Jestliže zadaný adresář chybí u sekundárního uzlu, aktualizace databáze se u tohoto uzlu provede se starým nastavením.

  • Síťová složka, tj. adresář na vzdáleném počítači připojený přes protokol SMB nebo NFS.

  Můžete také zaškrtnout políčko V případě nepřístupnosti použít servery Kaspersky, pokud v případě nedostupnosti vlastního zdroje aktualizace chcete dostávat aktualizační balíčky z aktualizačních serverů společnosti Kaspersky. Toto políčko je standardně nezaškrtnuto.

 5. V rozevíracím seznamu Harmonogram vyberte jednu z možností a následujícím postupem nakonfigurujte plán:
  • Ručně.
  • Jednou. Do pole, které se otevře, zadejte datum a čas, kdy se má aktualizace databáze spouštět.
  • Každý den. Do pole, které se otevře, zadejte datum a čas, kdy se má spouštět každodenní aktualizace databáze.
  • Každý týden. Do polí, která se otevřou, zadejte den v týdnu a čas, kdy se má aktualizace databáze spouštět.

   Pokud jsou například hodnoty nastaveny na Po a 15:00, databáze se bude aktualizovat každé pondělí v 15:00.

  • Každý měsíc. Do polí, která se otevřou, zadejte den v měsíci a čas, kdy se má aktualizace databáze spouštět.

   Pokud jsou například hodnoty nastaveny na 20 a 15:00, aktualizace databáze se bude provádět 20. dne v měsíci v 15:00.

   Pokud zadaná hodnota překročí počet dní v daném měsíci, aktualizace databáze v tomto měsíci proběhne poslední den. Pokud je například hodnota 31, v měsících s 30 dny se aktualizace databáze provede 30. den v měsíci.

  • Spouštět každých. Do pole, které se otevře, zadejte frekvenci spouštění aktualizace databáze (v minutách, hodinách nebo dnech).

   Pokud je například vybrána hodnota frekvence 30 a frekvence min, aktualizace databáze se provádí každou půlhodinu.

   První aktualizace databáze se zahájí ihned po uložení změn.

  Standardně se databáze aktualizuje každých 15 minut.

 6. Do pole Maximální trvání (min) zadejte maximální dobu trvání aktualizace databáze (v minutách), po níž se má aktualizace databáze zastavit.

  Pokud není úloha aktualizace databáze dokončena ve vyhrazeném čase, spustí se znovu při další naplánované příležitosti.

  Standardně je hodnota nastavena na 180.

 7. Pokud se při následujícím spuštění aplikace mají provést přeskočené úlohy aktualizace databáze, přepněte přepínač Spustit přeskočené úlohy do polohy Povoleno.

  Aktualizace se nemusí v naplánovaný čas provést, například pokud byl počítač vypnutý nebo aplikace nebyla spuštěná.

  Pokud je spuštění přeskočených úloh zakázáno, přeskočené úlohy aktualizace databáze nebudou při následujícím spuštění aplikace spouštěny. Následující aktualizace databáze bude spuštěna podle plánu.

  Standardně je spouštění přeskočených úloh povoleno.

 8. Klikněte na tlačítko Uložit.

Plán a nastavení aktualizace databáze jsou nakonfigurovány.

Viz také

Aktualizace databáze u aplikace Kaspersky Secure Mail Gateway

Ruční aktualizace databází

Sledování stavu databází aplikace

Byl článek užitečný?
Co můžeme vylepšit?
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.